Skjuttider

Sjöbo Försvarsutbildares skytteförening

 

Observera!! 

Den allmänna skjuttiden för organiserat skytte är söndagar kl 09:00, om annat ej överenskommits.

 


Öppettider skjutbanan Sjöbo Ora

Datum gäller då sommartid resp vintertid infaller.

Sommartid

Tisdagar :     09:00-20:00

Torsdagar :  09:00-20:00

Lördagar :    09:00-15:00

Söndagar :   09:00-15:00

Vintertid

Lördagar :   09:00-15:00

Söndagar :  09:00-15:00

 


Nyttjare av banan endast medlemmar ur Försvarsutbildarna om annat avtal ej slutits.

Vid fler än en skytt skall alltid skjutledare utsedd av styrelsen leda verksamheten om möjligt och i annat fall utses en person till skjutledare.

Respektera tiderna.

Glöm inte rödflaggan.

Följ skjutbaneinstruktionen.


Lars Fredriksson                                                            Patrik Hansson

0709-919602                                                                    0730-718043

Ordförande                                                                     Sekreterare     

Sidan publicerad/ändrad 2014-01-16 kl. 16:04 av .