RiS - Reservofficersföreningen i Skåne

Reservofficersföreningen i Skåne bildades lördagen den 13 februari 1926 på Hotell Kramer i Malmö. Till föreningens förste ordförande valdes löjtnant Stenström från I 7. Föreningen är förbundet SVEROF:s näst äldsta lokalavdelning som 2016 fyller 90 år.

Ideell organisation som samlar reservofficerare från alla vapengrenar och truppslag. Tillvarata medlemmens intresse.

Föreningen har till uppgift att genom övningar, föredrag, tävlingar m.m. bereda medlemmarna tillfälle att befästa och utvidga sina militära kunskaper och färdigheter bl.a. genom samarbete med likartade sammanslutningar. Föreningen skall bevaka medlemmarnas intressen som reservofficerare och verka för god sammanhållning mellan medlemmarna.

RiS samverkar inom ett antal områden med Malmökretsen av Svenska Flottans Reservofficersförbund.


RESERVOFFICERSFÖRENINGEN I SKÅNE

C/o mj Jonas Stålhandske Palovaara Postgiro: 38690-4

Vegeholmsvägen 124 Medlemstelefon: 040-494978

262 92 ÄNGELHOLM Organisationsnr: 846501-7740

Besöksadress: Malmö Frivilligförsvarscentrum MFFC, Husie Kyrkoväg 70, Malmö E-post: skane@sverof.org

Hemsida: sverof.se

Sidan publicerad/ändrad 2017-02-24 kl. 19:35 av Kenneth Adler.