OP Heimdall

 

Den 17-20 maj bedriver Försvarsutbildarna som vanligt sin regionalt samordnade slutövning. Speciellt för dessa övningar är att vi försöker bjuda på så stort utbud som möjligt samt ge ungdomarna en bild av hur ett militärt förband opererar i fält. För att uppnå detta grupperar vi hela övningen som ett kompani med allt vad det innebär. Övningsledningen agerar alltså kompaniledning med stabsplatsen samgrupperat med resten av styrkan. 

Vi vill ge alla elever möjlighet att agera inom sitt verksamhetsområde. FMCK har denna gång uppgiften att förse ”kompaniet” med MC ordonnanser. FRO välkomnas att besätta signalister på pluton och grupp nivå. 

Vi kommer även att ha en tät för de elever som fyllt 18 år och har vapenutbildning på AK4B. Med dessa kommer vi att bedriva enklare stridsutbildning . 

För resterande elever bjuder vi på en spännande helg där man framförallt jobbar i grupp bestående av elever från olika avdelningar och verksamheter. Uppgifterna kommer att omfatta allt från posttjänst & spaning till sjukvårdstjänst. Ett dygn är plutonerna dessutom ute på ett längre uppdrag och agerar utan resten av kompaniet. 

Förhoppningsvis ska vi också få titta på något av Försvarsmaktens moderna vapensystem som ett trevligt avslut på övningen. 

 

Den preliminära tidsplanen ser ut enligt följande. 

Inryck: Truppserviceförrådet P7,Revinghed 17 maj 10:00 Avslut: Truppserviceförrådet P7,Revinghed 20 maj 16:00 

 

Jag vill redan nu be Er sälja in verksamheten till Era elever.

 

Kallelsen till övningen kommer att skickas ut i mitten av mars. 

 

Föreligger det behov av stöd gällande transport till och från övningen ber jag Er inkomma med detta så att vi gemensamt kan hitta en lösning. 

 

Har Ni instruktörer som är intresserade av att medverka så vill jag gärna ha namn samt en liten beskrivning av personen och dennes kompetenser snarast. Uppgifterna kan skickas till min E-postadress nedan. 

 

Med vänlig hälsning 

Magnus Hansson  

Försvarsutbildarna Skåne

magnus@mhn.se

0709-703032 

Sidan publicerad/ändrad 2012-01-30 kl. 19:38 av .