Regler / krav

 

För att få deltaga i av föreningen ledd skytteverksamhet skall:

 • enskild årligen överlämna utdrag ur belastningregistret till skjutledare som dokumenterar dessa på kansliet 
 • i ansökan/förfrågan hänvisa till referenser
 • beslut om deltagande fattas av skjutledargruppen

 Vapen och ammunition:

 • Skjutning sker endast med de vapen och ammunition som föreningen förfogar över.

Egna vapen:

 • Skjutledare kan bevilja undantag för skytt som regelbundet deltar på våra skjutningar
 • Licens ska kunna uppvisas för skjutledarna på plats.

Säkerhet på banan:

 • För att skjutning ska kunna genomföras måste man vara minst två skjutledare.
  • Skjutledare ska vara utsedd (gul väst)
  • Banan ska vara avlyst, bommen stängd bakom vallen, flaggan hissad, varningsljus tänt.
  • 1:a hjälpenväska på plats
  • Skyddsglasögon (personligt ansvar) och hörselskydd skall bäras (möjlighet till lån av comtach finns)
  • Ansvarsfullt uppträdande/skytte

 

Allmäna Säkerhetsregler:

 • Alla vapen skall alltid hanteras som om de voro laddade
 • Håll fingret utanför varbygeln tills du tagit riktpunkten
 • Énskild skytt ska veta var kulorna går hitom som bakom målet/n
 • Pistol ska bäras i hölster eller pistolväska
 • Plopp skall användas
 • Vapen laddas och plundras på kommando
 • Vid fara skall envar ropa Avbryt Avbryt
Sidan publicerad/ändrad 2016-04-05 kl. 20:34 av Henric Sjöstrand.