Medlemsansökan

Bortse från raden: Jag är intresserad av att bli specialst inom:

I meddelandefältet kan du ange om du har:

 • Körkort JA/NEJ
 • Förarbevis på:
 • Övrig kompetens: som tex Heta arbeten, ADR, sjukvårdsutb, krishanteirng, ledarerfarenhet etc.
 • Grundutbildning värnplikt:
 • Placerad som?

Om du vill ingå i FRG-grupp - vilken kan vara av intresse enligt nedan -

 • Info
 • Bespisning
 • Sjukvård
 • Eftersök
 • Reparation
 • Elverk
 • Vatten
 • Transport
 • It
 • Trygghetspunkt
 • Administration
 • Ledningsgrupp

Välkommen med din ansökan.

* = obligatorisk uppgift

För- och efternamn *
Personnummer *  (ÅÅMMDD-NNNN)
Bostadsadress *
Postnr *
Postadress *
Telefon mobil *  Minst ett
Telefon bostad *  telefonnummer
Telefon arbete *  måste anges!
E-postadress *Jag är intresserad av att bli specialist inom:
 CBRN  Sjukvård  Pionjär  Informationsbefäl


 Jag vill bli medlem i Försvarsutbildarna
 Jag vill ha mer information om Försvarsutbildarna

Genom att sätta kryss i rutan nedan godkänner du att Försvarsutbildarna använder dina uppgifter i denna ansökan i enlighet med PUL
 * Ja, jag godkänner användning enligt PUL


Jag är redan medlem i en frivillig försvarsorganisation
(ange organisation): 


 
Sidan publicerad/ändrad 2016-04-01 kl. 11:50 av Henric Sjöstrand.