MFFC Husie och Ungdomslokalen

Vi finns på gamla Lv4, nuvarande MFFC (Malmö Frivilligförsvarscentrum), på Husie kyrkoväg 70. På MFFC finns alla frivilligorganisationer samlade under ett tak och det är också där vi har vår ungdomslokal.
Ungdomslokalen är inrymd i en av Lv 4:s gamla kontrollhallar och ungdomsverksamheten flyttade in där under 2003. I ungdomslokalen har vi vårt eget förråd, lektionssal, ungdomsdel samt expedition för verksamheten.


_041006_03.JPG

Organisationer på MFFC Husie


Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 20:24 av System user.