Malmö Skolkompani- Vår verksamhet

Vi utbildar ungdomar som bor i Sverige, i åldrarna från 15 till 20 år. Ämnesområdet sträcker sig från fältvana till ledarskap. Detta med inriktning på totalförsvaret. Antalet deltagare växer hela tiden. Ungdomar från Malmö med omnejd ansluter sig till oss under hela året. All utbildning följer de av Försvarsutbildarna och Försvarsmakten uppsatta normer och krav för ungdomsutbildning.
Ungdomsmarke.jpg

Målet med vår verksamhet är att

 • Bereda ungdomar i åldern 15 till 20 år en meningsfull fritidsysselsättning
 • Informera om Totalförsvaret och då främst Försvarsmakten som samhällsfunktion
 • Informera om plikttjänstgöring och om olika yrken inom Försvarsmakten
 • Underlätta framtida rekrytering till befattningar inom Försvarsmakten och frivilligorganisationerna
verksamhet1.jpg

Utbildningens upplägg

Ungdomsutbildningen är uppdelad i fyra steg, Grundkurs, Fortsättningskurs, Ledarskapskurs 1 och Ledarskapskurs 2. Utbildningen genomförs som lokal (i egen hemma förening) och regional. Varje utbildningssteg omfattar ca. 80 timmar.

Grundkurs

verksamhet2.jpg
Grundkursen utgör själva grunden för vår verksamhet. Här får Du lära dig grunderna i militärt uppträdande, hur vårt Försvar fungerar och hur Du klarar dig i fält.

De ämnen som ingår i Grundkursen är:
 • Försvarskunskap
 • Allmän militärt uppträdande
 • Fysisk träning
 • Sambandstjänst
 • Sjukvårdstjänst
 • Förläggningstjänst
 • Vapentjänst Gevär Hv 22 U för skytte på bana

Fortsättningskurs

verksamhet3.jpg
Efter genomförd Grundkurs kan Du genomföra Fortsättningskursen. Fortsättningskursen är ett repetitions- och påbyggnadssteg inför Ledarskapskurserna. I kursen ingår även vissa mindre ledarskapsmoment, då Du kan få föra befälet över en mindre grupp kamrater ur Grundkursen.

De ämnen som ingår i Fortsättningskursen är:

 • Försvarskunskap
 • Allmän militärt uppträdande
 • Fysisk träning
 • Sambandstjänst
 • Sjukvårdstjänst
 • Förläggningstjänst
 • Vissa ledarskapsmoment
 • Vapentjänst Hv 22 U för skytte på bana

Ledarskapskurs 1

verksamhet4.jpg
För Ledarskapskurs 1 krävs det att Du genomfört Grundkursen, Fortsättningskursen och fyller 17 år det kalenderår utbildningen påbörjas för att få gå kursen. På ledarskapskrus 1 får Du lära dig grunderna i hur man leder en grupp och hur man utbildar i allmänmilitära ämnen.

De ämnen som ingår i Ledarskapskurs 1 är: • Försvarskunskap
 • Allmän militärt uppträdande
 • Fysisk träning
 • Vapentjänst automatkarbin för skytte på bana
 • Förläggningstjänst
 • Sjukvårdstjänst
 • Ledarskap
 • Pedagogik
 • Truppföring
 • Trupputbildning

Ledarskapskurs 2

verksamhet5.jpg
För Ledarskapskurs 2 krävs det att du genomfört alla tidigare kurssteg med godkänt resultat och fyller 17 år det kalenderår utbildningen påbörjas för att få gå kursen. På Ledarskapskurs 2 befäster man kunskaperna från Ledarskapskurs 1 och titigare kurssteg. Du får också fördjupade kunskaper i ledarskap och pedagogik.

De ämnen som ingår i Ledarskapskurs 2 är:


 • Försvarskunskap
 • Allmänt militärt uppträdande
 • Trupputbildning praktik
 • Truppföring praktik
 • Fördjupad ledarskapsutbildning
 • Fördjupning inom pedagogik
 • Vapentjänst automatkarbin för skytte på bana
Våra instruktörer och lärare kommer från alla tjänstegrenar inom Försvarsmakten och är handplockade. Dessa väljs ut med stor omsorg och stor vikt läggs vid personlig lämplighet och kompetens. Alla instruktörer har genomgått av Försvarsmakten, Hemvärnet och Försvarsutbildarna föreskriven ungdomsledarkurs. Vidareutveckling och kompetenshöjande utbildning pågår ständigt för våra instruktörer.

Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 20:24 av System user.