2004 HT


bas_1.JPG
Förmågan att kunna ta hand om sig själv i fält med ett minimum av utrustning ingår i samtliga ledarskapselevers utbildning (LK- marschen 2004)
carl.JPG
Sgt Jesper Carlsson utbidlar i patrulltjänst praktik på Björka övningsfält
cermoni_7.JPG
Delar av patrull under marsch (LK- marschen 2004)
chefen_2.JPG
Avdelningschefen Sgt Mikael Simonsson (LK- marschens nattmoment 2004)
flyg.JPG
Varning för luftfarkoster! (Patrulltjänst på Björka övningsfält)
kalltvader_1.JPG
Under terminen gemomfördes delar av utbildningspaket Kallt väder tillsammans med Avd. 1. Bild från gruppövning i kallt väder
kalltvader_2.JPG
Under terminen gemomfördes delar av utbildningspaket Kallt väder tillsammans med Avd. 1. När det inte finns snö för praktikmomenten får isvatten användas
marsch_3.JPG
Delar av patrull under marsch (LK- marschen 2004)
oplats.JPG
Utbildning i spaningspatrull. Att bygga O- plats (Obeservationsplats) kan vara svårare än det ser ut
order.JPG
Praktikst ledarskap och ordergivning ingår i ledarskapskursernas samtliga nivåer (ordergivning patrull i samband med patrulltjänst på Björka övningsfält)
patrull.JPG
Patrull ur Avd. 2
stad.JPG
Vård av lokaler är ett stående inslag vid alla övningar och en del av den allmänmilitära utbildningen på alla nivåer
trafikolycka_3.JPG
Åtgräder vid trafikolycka är ett av de praktiska sjukvårdsmoment som genomförts vid avdelningen varje år (Omhändertagande av trafikskadad personal, LK- marschen 2004)
trafikolycka_7.JPG
Inriktningen på sjukvårdsutbildningen vid avdelningen är realism och tillämpning av tidigare kunskaper (LK- marschen 2004)
trafikolycka_9.JPG
Fortsättningskursen har fått vara markörer för ledarskapskurserna vid upprepade tillfällen under terminen. Ett stort tack till dessa från avdelningsledningen (LK- marschen 2004)
vard.JPG
Att kunna ta hand om sin utrustning ses som en självklarhet
Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 20:26 av System user.