Kallelse till ordinarie Föreningsstämma 2017

Härmed kallas medlemmarna i Malmö Försvarsutbildningsförening till föreningsstämma.
Datum: Fredagen den 17 februari 2017

Tid: 19:00

Plats: Malmö Frivilligförsvarscentrum, Husie. Lokal: matsalen
Förtäring: Mat och dryck kommer att serveras efter stämman.
Anmälan: senast tisdag den 12 februari måste vi ha anmälan för kunna beställa mat, anmäl till forsvarsutbildarna.malmo@gmail.com
Dagordning och kallelse sänds ut med post till samtliga medlemmar.
 
Sidan publicerad/ändrad 2017-02-13 kl. 17:50 av Joakim Jakob.