Balen 2012

Lördagen den 17 november 2012 hade vi vår jubileumsbal på Revingemässen Revingehed.

Vi hade, med hänsyn till ungdomarna som har svårt att få tag i rätt uniform och/eller frack, lättat lite på klädseln, så att säga. Klädsel blev därför följande: Paraduniform, för civila herrar mörk kostym och för civila damer cocktailklänning.

Bilder från balen finns här

En del förhållnings och ettikettsregler lades då ut på denna sidan. Eftersom det framkommit önskemål om att de skall ligga kvar för framtida bruk så återfinns de här nedan.

 

Till paraduniform må ni bära utmärkelse i orginal. Släpspännen kan också bäras.
Damer bär med fördel originalutmärkelse till cocktailklänning.
 

Här kan ni tanka hem reglementet för paraduniform.

 

Här är lite förhållningsregler inför balen. 

 

Mottagande av diplom. 

Enligt Ceremonireglemente för försvarsmakten 2
Förbandsanknutna ceremonier.
Kapitel 12, övriga ceremonier sidan 67-71 gäller följande i sammandrag:

Om du har huvudbonad:

Gör honnör, diplom tas emot i höger hand, flyttas därefter över till vänster hand, handskakning, honnör.

Om du är inomhus och inte har huvudbonad:

Diplom tas emot i höger hand, flyttas därefter över till vänster hand, handskakning.

 

 

Officersmässigt uppträdande.

En officer är en ledare och omvärlden förväntar sig att officeren är trygg i denna ledarroll. Hövlig och korrekt, utan att vara stel och formell. Det finns en handfull enkla regler för sällskapslivet. De handlar främst om hur man ska visa respekt för och omtanke om andra människor. På en trevlig tillställning, har alla haft trevligt.

 

Traditionell balordning


En traditionell middag består av fördrink, förrätt, varmrätt, dessert och kaffe. Vid fördrinken minglas i väntan på att alla gästerna anlänt och värden/värdinnan bjuder till bords. När man presenterar sig, gör man det med både för- och efternamn. Därefter presenterar man sin bordsdam/herre. Initiativet till en presentation bör tas av den som har högst grad.
Bordsplaceringen framgår av antingen en uppsatt tavla eller ett balprogram.
Om det i inbjudan står att platserna vid borden skall vara intagna en viss tidpunkt, betyder det att en medlem av kungahuset deltager i middagen. När kungen kommer, reser sig samtliga.
Väl inne vid middagsbordet förblir man stående tills värdinnan satt sig. Då drar man ut stolen för sin bordsdam och ser till att hon kan sätta sig komfortabelt. Sedan sätter man sig själv och erbjuder bordsvatten till sin dam och omkringsittande. När sällskapet satt sig bör ingen lämna bordet förrän middagen är slut.
Den första skålen är Konungens skål. Den genomförs stående, med mindre man är ombord i en örlogsman. Där genomförs alla skålar oftast sittande. Efter denna skål kan kungssången sjungas och skall sjungas om kungen är närvarande.
Om utländska officerare deltager i middagen, skall den mest seniore av dessa utbringa Konungens skål. Strax efter att kungaskålen är genomförd, utbringar en svensk officer en skål för de gästande officerarnas respektive statsöverhuvuden.


Under förrätten är det dags att bekanta sig med dem som sitter vid ditt bord. Den första skålen tar du med din bordsdam, den andra med damen till vänster om dig och den tredje med damen mitt emot. Sedan skålar man vidare. Initiativet bör tas av den som har högst grad. Man skålar med öppen front. Detta innebär att när du skålar med den som sitter till höger om dig, håller du glaset i vänster hand. När du skålar med den som sitter till vänster om dig, håller du glaset i höger hand. En skål bör besvaras, det vill säga man skålar tillbaka, inom tre minuter. Glaset bör inte bli helt urdrucket.
Värdens välkomsttal åtföljs av en välkomstskål. Nästa givna skål tillägnas Frånvarande Vänner och föreslås av den yngste närvarande officeren.
I internationella sammanhang utbringas ofta en skål för ”wifes and sweetharts”, ibland åtföljd av en muttrande önskan från bakre raden ”-and may they never meet”.
Slutligen kommer tacktalet som hålls av den som haft värdinnan till bordet. Dessemellan är det fritt fram för andra tal. Den som önskar hålla tal under middagen anmäler sitt intresse hos toastmastern, som ger ett tecken när det är dags. Middagstal ska vara korta och roliga. Man är på kalas för att ha roligt.


Spara en liten skvätt av rödvinet till sist. Det kallas Oscarsskålen efter kung Oscar II, som tyckte om att bryta av den söta eftersmaken från dessertvinet.
Den första dansen är vikt för din bordsdam, den andra för damen till vänster, den tredje för din hustru (-om sådan finnes).
Man dansar två låtar. När man bjuder upp, säger man ”får jag lov” och när man följt damen tillbaka tackar man för dansen. Sen bjuder man upp nästa.


På bättre tillställningar serveras Lopp (sexa, vickning) framåt midnatt. Lopp (eg. loppesupen) är beteckningen på en liten måltid där man sjunger snapsvisor. Uttrycket lär ha uppstått någon gång på 1600-talet. Avgående kvällsvakt trakterades med en sup och en smörgås och då sjöng man en purrningsvisa för pågående vakt. Enligt tradition går det åtta visor på en snaps.

 

Sidan publicerad/ändrad 2013-01-06 kl. 11:04 av Ulf Möller.