Förmåner & Försäkringar

Förmåner

Det är kostnadsfritt att delta på utbildningarna. Mat och logi betalas av Försvarsutbildarna. Vid veckokurser erhålls även reseersättning. Alla som är medlemmar i Försvarsutbildarna är försäkrade.
 

Försäkringsskydd

Försäkringsskyddet omfattas av dels statlig försäkring och dels av Försvarsutbildarnas försäkringar. Skyddet gäller i princip för medlem under utbildningsverksamhet och under vissa förutsättningar även medföljande anhöriga. Ungdomar omfattas av försäkringsskyddet från det att färden till utbildningen/verksamheten påbörjas, under utbildningen och fram tills färd från utbildningen/verksamheten avslutas.

 

Sjukvård

Ungdomar som är medlemmar i Försvarsutbildarna har rätt till samma sjukvårdsförmåner som en totalförsvarspliktig. Ungdomar har även fri hälso- och sjukvård under utbildningen, samt vid färd till och från verksamheten.

 
Sidan publicerad/ändrad 2015-12-30 kl. 20:17 av Marcus Manglind.