Besök från Trelleborg FBU-förening

Bunker_trelleborg.jpg
FBU´s besök i Landskrona bunkernOnsdagen 27/2 gjorde Trelleborgs FBU Förening ett besök i Landskrona för att titta på Landskrona FBU´s föreningslokal. Lokalen är en gammal civilförsvarsbunker som har nyttjats av räddningstjänsten.

Lokalen delas med andra frivilligförsvarsorganisationer och drivs av "högvaktens förvaltningsnämnd".
När bunkern för ett antal år sedan lades ner efter att en ny ledningsplats byggts under landskronas nya brandstation, la föreningarna in ett önskemål hos kommunen att ta över bunkern. Efter tre år var saken klar och man flyttade in i sin nya lokal.

Bunkern är två vångar hög och man går in på övre våningen. Övre våningen består av ordersal, kontor och styrelserum. På nedre våningen finns det logiment, matsal och en blivande bar.
I mässen på bottenvåningen ryms ett skapligt antal personer och har dessutom ett trevligt utseende. I skåpen runt om i rummet ser vi priser från diverse FBU och hemvärns tävlingar.
Avslutande så vill jag påpeka att genom att ha en gemensam lokal för frivilligorganisationerna har i Landskrona resulterat i att man har ett samarbete mellan föreningarna som skulle vara näst intill omöjligt utan denna gemensamma samlingsplats.

Motsvarande förslag i Trelleborg
Trelleborgs FBU förening jobbar idag på en motsvarande lösning i bunkern i Östervångsparken (se under aktuellt på huvudsidan). Man hoppas att detta ska ge samma samarbetsmöjligheter mellan organisationerna som detta gjort i Landskrona.

Fk Magnus Hansson
Stf U-led
Sekreterare FBU
Sidan publicerad/ändrad 2011-09-18 kl. 20:19 av Claes-Håkan Jeppsson.