Bildarkiv

Föreningsstämma 2010
Förbundets guld till Hans Paulsen
Föreningens silver till Leif Gunnarsson
Torsdagsövning Försvarsungdom Helsingborg
Försvarsinformation med Övlt Tommy Pettersson F 17 Kallinge
Vår styrelseordförande Tomas Malm dekorerad med förbundets medalj i silver

Försvarsungdom           Helsingborg

Helgövning på programmet

Överlevnad                     

 
     

Föreningsordförande

Johan Andrée

    

 

 

 

 

 Martin       Camilla         Petter  Samling  Tommy Pettersson
 

 Försvarsinformation

 2010-09-16

"Sedjan" Berga

 
     

 

I FN:s tjänst

Försvarsinformation med

Tomas Malm

5/10 2010

Föreningslokalen

 

 Vår styrelseordförande Tomas Malm

 

till vänster på bilden

 

juni 2011

 
Ok.1.jpg Ok.2.jpg Ok.3.jpg
Ok.4.jpg

Ok.5.jpg

Sidan publicerad/ändrad 2011-09-01 kl. 15:28 av Bo Gustafsson.