Välkommen till vår hemsida!

Vår historia började år 1910 med Landstormsföreningen Magnus Stenbock. Föreningen har därefter ändrat skepnad några gånger och heter nu Försvarsutbildarna Helsingborg. Syftet har dock alltid varit detsamma. Att samla försvarsintresserade personer för att bedriva försvarsinriktad verksamhet till gagn både för rikets försvar och också den enskilde individen.
För din säkerhet_väska_3

Samhällets beredskap för att klara av allvarliga händelser, vilka de än är, börjar hos dig som medborgare. I ett läge när stora mänskliga och ekonomiska värden hotas kommer det offentligas resurser att behöva prioritera den som inte kan ta han om sig själv. Så frågan är vad kan just du kan göra innan, under – och även – efter krisen för att minska de negativa konsekvenserna för dig och samhället.

För din säkerhet - läs här!

Vägbeskrivning

 

Vid frågor och funderingar var vänlig kontakta rätt person för respektive verksamhet:

 Ungdom

 0725-08 23 73

 Valentin Blåholtz, ungdomsledare

 Vuxna

 0709-28 24 00

 Tomas Malm, styrelseordförande

bild_v6.jpg

Försvarsutbildarna Helsingborg
Föreningsgatan 27
254 38 Helsingborg
Tel. 0709-28 24 00
Plusgiro 18 25 11-6

1910 - 2017

dennaÄrDet.jpg

Till stöd för både Försvarsmakten och samhällets krishanteringsförmåga.

 
 
 
 

Årsmöte 2018
Sidan publicerad/ändrad 2018-03-05 kl. 13:16 av Håkan Näslund.