Utbildningar

Frivilliga Automobilkåren FAK-L Hässleholm tillsammans med de andra kårerna i Skåne och Bilkåren  erbjuder ett brett urval av kurser 2013.Tider och platser återfinner du som är intresserad på  www.fak.se Där finns också adresser till olika kårerna i hela landet och kontaktperson.

För tillfället genoförs kurser för personal som skall ingå i MTE (motor och transportenheter) till detta behövs inte militärt förarebevis men det krävs också att du inte har avtal med annan frivilligorganisation.
Inom kort genomföres en grundkurs För personer som erhåller nytt militärt förarebevis men även för de vars förarebevis har gått ut,kursen genomföres på motorområdet i Revingehed med start helgen 27-28 oktober och fortsättning den 17-18 november eventuellt kan det behövas ytterligare 1 dag vilket meddelas av kursledningen .

Det är också så att körcentralerna är i stort behov av personal som kan ställa upp att transportera fordon av olika slag med kort varsel

 MVC-008F.JPG
Trailer

 

Sidan publicerad/ändrad 2012-10-22 kl. 16:48 av Lars-Åke Almqvist.