Samverkan och kommunikation – hur stödjer det arbetet vid en krishändelse?

Hur arbetar Stockholm stad med krisberedskap och samverkan? Lena Maria Fritzberg, säkerhetsstrateg på stadsledningskontoret i Stockholm stad, kommer att tala om stadens arbete med samverkan inom krisberedskap.

Broschyr 2Dessutom kommer Inger Frendel, kommmunikationskoordinator i Samverkan Stockholmsregionen, och berättar om hur aktörerna i Stockholmsregionen arbetade gemensamt med hanteringen av terrordådet i Stockholm 7 april i år och om de utmaningar som fanns i kommunikationsarbetet. Inger kommer också att beskriva vad Samverkan Stockholmsregionen är och hur det gemensamma arbetet fungerar.

Stockholm stad bjuder på fika med enklare smörgås till.

Datum: 14 november
 
Tid: kl. 18.00-20.00
Kom gärna i god tid
 
Plats:

Stockholm stad, Hantverkargatan 3D

Anmälan
senast:
10 november (begränsat antal platser)
 

 

 

Föreläsningen är fulltecknad!

* Obligatoriska uppgifter