Medlemsansökan

Psyopsförbundets största resurs är dess medlemmar som gemensamt besitter omfattande kunskap om informationsoperationer och psykologiska operationer. Många medlemmar har mångårig och unik erfarenhet av området. 

Psyopsförbundet har under det senaste åren genomgått en del förändringar och förbundet genomför inte längre någon grundutbildning i psykologiska operationer inom ramen för Försvarsutbildarnas verksamhet. Psyopsförbundet riktar nu främst in sig på opinionsbildning i form av föreläsningar och seminarier. Förbundet välkomnar också enskilda medlemmars initiativ till olika aktiviteter. Som del av Försvarsutbildarna så finns goda resurser för den engagerade!

Psyopsförbundet skickar ut ett relativt omfattande nyhetsbrev 2-3 gånger per år som belyser utvecklingen inom psykologiska operationer.

Som medlem i Psyopsförbundet får du tillgång till följande medlemsförmåner:

  • Medlemskap i Försvarsutbildarna (Psyopsförbundet är en del av Försvarsutbildarna).

  • Inbjudan till Psyopsförbundets utbildningar, föreläsningar, seminarier och aktiviteter.

  • Förtur till Psyopsförbundets utbildningar, föreläsningar, seminarier och aktiviteter.

  • Psyopsförbundets nyhetsbrev.

  • Inbjudan att delta i ett årligt informationsmöte med 10.Psyopsförbandets med försvarsinformation beträffande förbandets verksamhet under det senaste året.

Om du är intresserad av att bli medlem så ber vid dig fylla i en denna medlemsansökan digitalt och därefter maila psyopsforbundet@forsvarsutbildarna.se och berätta att du ansökt om medlemskap. 

Styrelsen tar beslut om antagning av nya medlemmar vid varje styrelsemöte (ca. fem gånger per år). Om du blir antagen kommer du att bli anmodad att betala medlemsavgift om 200 kronor för 2016 och 100 kronor för 2017.

Plusgiro: 79 37 88-1 
Swish: 123-4673372

Förbundets stadga ang. medlemskap
”§9 Medlemskap i förbundet kan erhållas av person som innehar, eller tidigare innehaft, en psyopsbefattning inom Försvarsmakten, eller kan styrka goda kunskaper om psykologiska operationer förvärvade genom utbildning inom Försvarsmakten, Försvarsutbildarna, Försvarshögskolan eller därtill jämförbara utbildningsinrättningar. Styrelsen kan besluta om medlemskap och göra undantag från ovanstående med hänvisning till särskilda skäl. Medlem som önskar utträda ur förbundet ska anmäla detta till styrelsen. Medlem som inte erlagt årsavgift under närmast föregående verksamhetsår anses ha lämnat förbundet.”

Styrelsen har som policy att vara generös i sina bedömningar för att möjliggöra medlemskap för så många som möjligt.

Sidan publicerad/ändrad 2016-12-20 kl. 19:54 av Sebastian Bay.