Välkommen till Psyopsförbundet

Psyopsförbundet

Syftet med Psyopsförbundet är att vara ett nätverk och en kompetensresurs inom psykologiska operationer samt relaterade intresseområden. Vi är ett rikstäckande förbund inom Försvarsutbildarna med medlemmar som arbetar inom bland annat Försvarsmakten, relaterade myndigheter och frivilligorganisationer samt andra med ett personligt intresse för psyops.

Psykologiska operationer

Psykologiska operationer (psyops) har som mål att påverka beteenden och attityder hos godkända målgrupper. 

Informationsmiljön har genomgått omfattande förändringar under de senaste åren. Vikten av global information, den hastighet som information förmedlas och sociala mediers roll i samhället har skapat en situation där inget militärt beslut kan tas utan att befälhavaren överväger hur detta beslut kommer att påverka informationsmiljön eller hur informationsmiljön kommer att påverka beslutet. Informationens trubbiga natur och de potentiellt strategiska konsekvensera av taktiska beslut ökar utmaningarna för den militära befälhavaren. Detta medför att vikten av att koordinera, synkronisera och verkställa informationsaktiviteter som skapar medvetna och eftersträvansvärda effekter i informationsmiljön har blivit allt viktigare. 

Psykologiska operationer är ett kraftfullt verktyg för ett påverka informationmiljön. Innan ett krigsutbrott kan psyops påverka fiendens vilja till strid och efter ett krigsutbrott kan psyops förstärka effekten av de konventionella stridskrafterna. Framgångsrik psyops säkerställer att vi möter en fiende som är osäker på såväl sitt syfte som sin egen förmåga men välinformerad om vår styrka och kapacitet.

Samtida konflikter avgörs inte enbart på slagfältet utan också i sinnet hos befälhavare, soldater och befolkning inom och utom operationsområdet. Därför behöver överbefälhavaren en robust psyopsförmåga som kan agera långt innan stridigheter bryter ut. Militär avskräckning uppnås genom att kombinera egen kapacitet, egen vilja och fiendens uppfattning. Psykologiska operationer slår framför allt mot fiendens uppfattning.

I andra insatser än krig, såsom fredsbevarande operationer, har psyops en viktig roll i att övertyga lokalbefolkningen till att stödja fredsprocessen. Lokalbefolkningen är alltid i fokus och psyops är det verktyg som den militära befälhavaren har för att kommunicera direkt med olika målgrupper; för att försvaga fiendens vilja, understödja attityderna hos vänligt sinnade grupper samt att skapa stöd och samarbete från neutrala grupper. Exempel på önskade beteenden kan vara att personer röstar i ett politiskt val, avbryter stridshandlingar eller överlämnar vapen.

 

 

Kommande aktiviteter

2016-10-15. Försvarsinformation: I samband med Regementets dag bjuder Psyopsförbundet tillsammans med 10.Psyopsförbandet in Psyopsförbundets medlemmar till föreläsningar om informationsmiljön och 10.Psyopsförbandets samtida verksamhet. Det kommer även att ges möjlighet att se delar av 10.Psyopsförbandets materiell samt att besöka Ledningsregementet.  

Genomförda aktiviteter

2015-02-25. Seminarium: "Rysk propagandaförmåga" i Sverigesalen, Försvarshögskolan, Stockholm. Se seminariumet på Youtube

F_icon.svg Twitter_logo_blue

 

Sidan publicerad/ändrad 2016-04-06 kl. 12:43 av Sebastian Bay.
Nyheter