Föreningen

Ungdomsledare, Förtroendeuppdrag

Ungdomsledare / säkerhetsansvarig
Fu Hagström

Instruktör / IT ansvarig
Fu Davidsson

Förtroendeuppdrag

Arbetsutskottet / Rekryteringsgruppen
Jonas Lidberg C
Kajsa Jarnebo
Jonathan Pedersén
Kristoffer Nilsson

Föreningsstämman
Ledarmot: Jonas Lidberg
Suppleant: Anders Björklund

Föreningsstyrelsen
Ledarmot: Christer Lund
Suppleant: Jonathan Pedersén

Valberedningen
Jonathan Pedersén C
Jonas Lidberg
Kristoffer Nilsson

Förtroendeman
Jonas Lidberg

Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 20:28 av System user.