Förbundets föreningar/utbildning

Bergslagens Försvarsutbildningsförening

Föreningen finns i Norra delen av Örebro län med expedition på Tennisgatan 2 , Lindesberg.
Bergslagens Försvarsutbildningsförening
Göte Grund
Vintermossen 210
714 93 Kopparberg

Ordförande Göte Grund
Telefon: 0580-41072 eller 073-810 03 20
E-post: gote.grund@gmail.com

Sekreterare Fredrik Forsberg
Telefon: 0580-129 96 eller 070-313 50 65
E-post: fredrik_forsberg@telia.com

Kassör Mats Andersson
Telefon: 0581-304 56 eller 070-302 40 62
E-post: matsndrssn@gmail.com
 

Karlskoga Försvarsutbildningsförening

Ordföranden Per Aspeli
Telefon: 0586-53781
E-post: per.aspeli@forsvarsutbildarna.se
 

Örebro Försvarsutbildningsförening

Kontakta förbundet:
Försvarsutbildarna i Örebro Län
Box 2000
700 02 ÖREBRO
E-post: orebro@forsvarsutbildarna.se

Föreningens utbildningsprogram
 

Bofors Luftvärnsförening

Ordförande Anders Hagberg
Telefon: 0586-73 31 35
  
Sekreterare Mats Hjälmroth
Telefon: 0586-815 94

»  Till föreningens hemsida


Degerfors Musikkår

Ordförande Mikael Karlsson
c/o Degerfors musikkår
Bragegatan 4
693 34 Degerfors
E-post: ordforande@degerforsmusikkar.se

»  Till föreningens hemsida

Sidan publicerad/ändrad 2015-02-27 kl. 11:31 av Anna Karlsson.