Överstyrelsen

    Är kontaktperson för förbund
enligt nedan:
Liten_Bertil Garpland
 
Ordförande
Bertil Garpland
E-post: bertil.garpland@forsvarsutbildarna.se
Tillhör Försvarsutbildarna Göteborg
Försvarsutbildarna Halland
Försvarsutbildarna Skaraborg
Förbundet Kustjägarna
 
HakanS
 
Vice ordförande
Håkan Staaf
E-post: hakan.staaf@forsvarsutbildarna.se
Tillhör Försvarsutbildarna Västernorrland

Försvarsutbildarna Jämtland
Svenska CBRN-förbundet
 
BengtS
 
Generalsekreterare
Bengt Sandström
E-post: bengt.sandstrom@forsvarsutbildarna.se
 
EwertF
 
Kassaförvaltare
Ewert Frisk
E-post: ewert.frisk@forsvarsutbildarna.se
Försvarsutbildarna Blekinge
Försvarsutbildarna Norra Småland
Kavalleri- och Jägarförbundet
 
LindaK
 
Ledamot
Linda Vonstad
E-post: linda.vonstad@forsvarsutbildarna.se
Tillhör Förbundet Miljö och Hälsa
Försvarsutbildarna Värmland
Försvarsutbildarna Örebro
Psyopsförbundet
 
BerntAkeN
 
Ledamot
Bernt-Åke Nensén
E-post: bernt-ake.nensen@forsvarsutbildarna.se
Tillhör Försvarsutbildarna Västerbotten
Försvarsutbildarna Norrbotten
Hemvärnsbefälets Riksförbund
Förbundet Fallskärmsjägarna
 
AnneliD
 
Ledamot
Anneli Dahlgren
E-post: anneli.dahlgren@forsvarsutbildarna.se
Tillhör Försvarsutbildarna Halland
Försvarsutbildarna Kalmar
Försvarsutbildarna Skåne
Sveriges Krisstödsförbund
 
AndersG
 
Ledamot
Anders Gummesson
E-post: anders.gummesson@forsvarsutbildarna.se
Tillhör Kriskommunikatörerna
Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland
Försvarsutbildarna Uppland
SVEROF
 
HansI
 
Ledamot
Hans Ingbert
E-post: hans.ingbert@forsvarsutbildarna.se
Tillhör Försvarsutbildarna Skaraborg

Försvarsutbildarna Bohuslän-Dal
Försvarsutbildarna Älvsborg
Luftvärnsförbundet
 
NYSTROM
 

Ledamot
Johan Nyström

E-post: johan.nystrom@forsvarsutbildarna.se


Tillhör Kavalleri- och Jägarförbundet

Försvarsutbildarna Gotland
Försvarsutbildarna Gävleborg
Befälsföreningen Militärtolkarna
Militärpolisförbundet
 
SonjaS
 

Ledamot
Sonja Sandberg
E-post: sonja.sandberg@forsvarsutbildarna.se
Tillhör Försvarsutbildarna Västernorrland

Försvarsutbildarna Dalarna
Kriskommunikatörerna

Liten_Fredrik Rosenlind
 

Ersättare
Fredrik Rosenlind

E-post: fredrik.rosenlind@forsvarsutbildarna.se

Tillhör Försvarsutbildarna Skåne

Ungdomsverksamhet
 
Liten_Jörgen Peters
 
Ersättare
Jörgen Peters
E-post: jorgen.peters@forsvarsutbildarna.se
Tillhör Försvarsutbildarna Halland
Försvarsutbildarna Göteborg
Försvarsutbildarna Kronoberg
Förbundet Militära Själavårdare
 
Liten_Yana Sundgren
 
Ersättare
Yana Sundgren
E-post: yana.sundgren@forsvarsutbildarna.se
Tillhör Försvarsutbildarna Norrbotten
Försvarsutbildarna Västerbotten
Försvarsutbildarna Västernorrland
Försvarets Fältartister
 
Liten_Lars Ålander
 
Ersättare
Lars Ålander
E-post: lars.alander@forsvarsutbildarna.se
Tillhör Försvarsutbildarna Bohuslän-Dal
Försvarsutbildarna Västmanland
Försvarsutbildarna Östergötland
Försvarsutbildarna Miljö och Hälsa

Valberedning

KjellM
 
 
Ordförande
Kjell Mäki
E-post: kjell.maki@forsvarsutbildarna.se
 


 

 

 

Sidan publicerad/ändrad 2018-02-07 kl. 09:50 av Anna Karlsson.