Överstyrelsen

    Är kontaktperson för förbund enligt nedan:
Liten_Bertil Garpland
 
Ordförande
Bertil Garpland
Tillhör Försvarsutbildarna Göteborg
Försvarsutbildarna Halland
Försvarsutbildarna Skaraborg
Förbundet Kustjägarna
 
HakanS
 
Vice ordförande
Håkan Staaf
Tillhör Försvarsutbildarna Västernorrland

Försvarsutbildarna Jämtland
Svenska CBRN-förbundet
 
BengtS
 
Generalsekreterare
Bengt Sandström
 
EwertF
 
Kassaförvaltare
Ewert Frisk
Försvarsutbildarna Blekinge
Försvarsutbildarna Norra Småland
Kavalleri- och Jägarförbundet
 
LindaK
 
Tillhör Förbundet Miljö och Hälsa
Försvarsutbildarna Värmland
Försvarsutbildarna Örebro
Psyopsförbundet
 
BerntAkeN
 
Tillhör Försvarsutbildarna Västerbotten
Försvarsutbildarna Norrbotten
Hemvärnsbefälets Riksförbund
Förbundet Fallskärmsjägarna
 
AnneliD
 
Tillhör Försvarsutbildarna Halland
Försvarsutbildarna Kalmar
Försvarsutbildarna Skåne
Sveriges Krisstödsförbund
 
AndersG
 
Tillhör Kriskommunikatörerna
Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland
Försvarsutbildarna Uppland
SVEROF
 
HansI
 
Ledamot
Hans Ingbert
Tillhör Försvarsutbildarna Skaraborg

Försvarsutbildarna Bohuslän-Dal
Försvarsutbildarna Älvsborg
Luftvärnsförbundet
 
NYSTROM
 
Ledamot
Johan Nyström


Tillhör Kavalleri- och Jägarförbundet

Försvarsutbildarna Gotland
Försvarsutbildarna Gävleborg
Befälsföreningen Militärtolkarna
Militärpolisförbundet
 
SonjaS
 
Tillhör Försvarsutbildarna Västernorrland

Försvarsutbildarna Dalarna
Kriskommunikatörerna

Liten_Fredrik Rosenlind
 

Ersättare
Fredrik Rosenlind

Tillhör Försvarsutbildarna Skåne

Ungdomsverksamhet
 
Liten_Jörgen Peters
 
Ersättare
Jörgen Peters
Tillhör Försvarsutbildarna Halland
Försvarsutbildarna Göteborg
Försvarsutbildarna Kronoberg
Förbundet Militära Själavårdare
 
Liten_Yana Sundgren
 
Ersättare
Yana Sundgren
Tillhör Försvarsutbildarna Norrbotten
Försvarsutbildarna Västerbotten
Försvarsutbildarna Västernorrland
Försvarets Fältartister
 
Liten_Lars Ålander
 
Ersättare
Lars Ålander
Tillhör Försvarsutbildarna Bohuslän-Dal
Försvarsutbildarna Västmanland
Försvarsutbildarna Östergötland
Försvarsutbildarna Miljö och Hälsa

Valberedning

KjellM
 
 
 

Ordförande
Kjell Mäki
 


 

 

 

Sidan publicerad/ändrad 2017-06-12 kl. 08:34 av Anna Karlsson.