Nyhetsbrev September 2012RSS

Nyhetsdatum: 2012-09-01
Välkomna tillbaka efter sommaren som för många varit synonymt med spännande verksamhet inom frivilligrörelsen och Försvarsutbildarna. Kurserna har varit många och omfattande och med denna sensommarhälsning vill jag framföra mitt djupa tack till alla Er som valt att på Er fritid engagera Er för totalförsvarets bästa – endera som instruktörer, funktionärer eller som kursdeltagare.
Nyhetsdatum: 2012-08-31
I samband med Riksstämman fastställdes en ny verksamhetsidé för Försvarsutbildarna. I korthet så innebär verksamhetsidén att vi vill utveckla oss i högre grad mot att vara en folkrörelse och att vi anpassar oss till de förutsättningar som gäller nu när värnplikten är borta och vi har ett annat system för samhällets krisberedskap.
Nyhetsdatum: 2012-08-31
Försvarsmakten söker frivillig personal för tjänstgöring som underrättelseassistent, 10-15 dagar per år.
Nyhetsdatum: 2012-08-31
Tillsammans med bland andra Allmänna försvarsföreningen (AFF), Officersförbundet, Reservofficerarna och SAAB skapade vi i år en plattform för försvarsdebatt i samband med Almedalsveckan i somras.
Nyhetsdatum: 2012-08-29
”Hur kan myndigheter, kommuner och andra tillsammans med de frivilliga försvarsorganisationerna stärka samhällets krisberedskapsförmåga?”
Nyhetsdatum: 2012-08-29
Helgen den 18-19 augusti genomfördes Rikshemvärnschefens ungdomstävling på Hemvärnets stridsskola i Vällinge.
Nyhetsdatum: 2012-08-29
Tisdagen den 16 juni startade 271 svenska deltagare årets marsch och av dessa var det 163 som deltog i marschen för första gången. När marschen avslutades fredagen 20 juni visade det sig att 258 deltagare hade lyckats fullfölja marschen, vilket var det bästa resultatet på många år.
Sidan publicerad/ändrad 2012-09-04 kl. 09:14 av Anna Karlsson.