Nyhetsbrev Oktober 2012RSS

Nyhetsdatum: 2012-10-05
Drivkraften för ett medlemskap i Svenska Försvarsutbildningsförbundet eller före namnbytet 2006, Centralförbundet för befälsutbildning, CFB/FBU, har något förenklat varit möjligheten att gå på kurs – om än över åren med minskat utbud. Utbildningarna var dåtidens recept att möta och uppmuntra en försvarsvilja och engagemang hos den enskilde att parallellt med pliktsystemet utvecklas i skicklighet och användbarhet samtidigt som det kom krigsorganisationen till godo. Ofta var det stamanställda befäl som fungerade som instruktörer och där kursinnehållet helt var inriktat mot försvarsmaktens behov.
Nyhetsdatum: 2012-10-04
I samband med 100-årsstämman så antogs Försvarsutbildarnas nya verksamhetsidé.
Nyhetsdatum: 2012-10-03
Frivilligportalen har utökats och sidorna för Military Weekend och GU-F har fått ett nytt utseende.
Nyhetsdatum: 2012-10-03
”Hur kan myndigheter, kommuner och andra tillsammans med de frivilliga försvarsorganisationerna stärka samhällets krisberedskapsförmåga?”
Nyhetsdatum: 2012-10-03
I slutet på oktober genomförs vår första grundkurs till stöd för samhällets förmåga att hantera kriser. Kursen skall ge de som ingår i olika typer av resurspooler en grund i krishanteringssystemet.
Nyhetsdatum: 2012-10-03
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har genomfört en utredning bland frivilligorganisationer, kommuner, länsstyrelser och vissa myndigheter avseende frivilligas stöd inom krishanteringsområdet. Utredningen skall ligga till grund för en kommande inriktning om hur frivilligas stöd ska kunna genomföras.
Nyhetsdatum: 2012-10-03
I början på juli varje år så genomförs den så kallade politikerveckan i Almedalen på Gotland. Det är ett stort arrangemang där det under en intensiv vecka diskuteras politiska och samhällsviktiga frågor. I år så deltog drygt 17 000 människor.
Nyhetsdatum: 2012-10-02
men vi vill bli många fler.
Sidan publicerad/ändrad 2012-10-05 kl. 09:57 av Anna Karlsson.