Nyhetsbrev Februari 2012RSS

Nyhetsdatum: 2012-02-07
– det naturliga valet för stöd till samhällets förmåga att möta kris och krig
Nyhetsdatum: 2012-02-06
Frivilligportalen har nu fått ett nytt utseende och uppdelning.
Nyhetsdatum: 2012-02-06
Den 17-20 juli genomförs den traditionella Nijmegenmarschen i Holland.
Nyhetsdatum: 2012-02-06
Folk och Försvars rikskonferens i Sälen går traditionsenligt den tredje veckan i januari.
Nyhetsdatum: 2012-02-06
Efter en bra dialog med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får vi under 2012 möjlighet att utveckla vår verksamhet till stöd för samhällets krishantering.
Nyhetsdatum: 2012-02-06
Under politikerveckan i Almedalen i sommar kommer vi att medverka under paraplyet Försvarspolitisk arena.
Nyhetsdatum: 2012-02-05
Försvarsutbildarna satsar på en kraftfull ökning av kursverksamheten avseende Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal (GU-F), Military Weekend, Försvarsinformation och utbildningar inom CBRN-området under 2012.
Nyhetsdatum: 2012-02-05
Ulf Rogemar är sedan mitten av januari ny utbildningsledare för den region inom Försvarsutbildarna som kallas Mitt. Det betyder att han ska samordna utbildningen i Mälardalen med omgivande län och Gotland.
Nyhetsdatum: 2012-02-05
2012 är det 100 år sedan föregångaren till Svenska Försvarsutbildningsförbundet bildades i samband med sommarolympiaden i Stockholm.
Sidan publicerad/ändrad 2012-02-07 kl. 13:50 av Anna Karlsson.