Nyhetsbrev November 2011RSS

Nyhetsdatum: 2011-11-29
När jag tillfrågades för snart ett halvår sedan om befattningen som generalsekreterare måste jag erkänna att jag först reagerade avvaktande. Efter att ha gjort en del efterforskningar ersattes den känslan snart av nyfikenhet - vad står förbundet för, vilken roll spelar frivilligrörelsen, vilka framtidsfrågor och utmaningar står för dörren och inte minst vilket utrymme och jordmån finns för att driva verksamheten vidare? Efter att sökt svaren kände jag att jag ville vara en del av detta och tror mig också kunna bidra till den fortsatta utvecklingen.
Nyhetsdatum: 2011-11-26
Inför jubileumsåret 2012 så arbetar Försvarsutbildarnas överstyrelse fram ett underlag för att presentera en ny vision för Riksstämman i juni. Visionen kommer att utgå från de förändringar som skett för Försvarsmakten och samhällets krishantering.
Nyhetsdatum: 2011-11-25
Tillsammans med Svenska Lottakåren så genomförde Försvarsutbildarna en rekryteringsinriktad helg i Umeå den 4-6 november.
Nyhetsdatum: 2011-11-25
I pdf-filen nedan finns preliminära kurstillfällen för grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F).
Nyhetsdatum: 2011-11-25
Årets höstkonferens genomfördes i Karlstad och under tre dagar stod utbildningsfrågor och framtida verksamhet i fokus.
Nyhetsdatum: 2011-11-24
Den 16 november gjorde Leif Tyrén sin sista dag som generalsekreterare för Försvarsutbildarna.
Nyhetsdatum: 2011-11-24
I år kan du söka till såväl ledarskaps- som överlevnadskurser i Ånn.
Nyhetsdatum: 2011-11-23
Den grundläggande soldatutbildningen för frivilliga (GU-F) har under 2011 genomförts på 16 platser med totalt 317 godkända elever.
Nyhetsdatum: 2011-11-22
Nästa år fyller vi 100 år och det kommer vi naturligtvis att uppmärksamma på olika sätt.
Nyhetsdatum: 2011-11-21
En tidig måndagsmorgon i november anlände nio ”kurschefsaspiranter” till flottiljområdet i Halmstad. Skolchefen Anders Troedsson med personal hälsade alla välkomna och ”mönstrade in” eleverna i lektionssal ”Sergeanten”. Skolchefen lämnade därefter över till kurschefen Bo Alfredsson och hans instruktörer Ulf Hammarlund och Charlotta Öhgren.
Nyhetsdatum: 2011-11-21
Under en helg i Tylebäck fick vi lära oss grunderna i skrivandets konst.
Nyhetsdatum: 2011-11-21
För dig som vill veta mer om vad CBRN är för något, och som befinner sig i Stockholmsområdet i höst, kommer nu tre fristående föreläsningar i ämnet.
Sidan publicerad/ändrad 2011-11-29 kl. 12:34 av Anna Karlsson.