Nyhetsbrev Augusti 2011RSS

Nyhetsdatum: 2011-08-19
Sommarperioden är den mest hektiska utbildningsperioden för Försvarsutbildarna. I år jag har haft tillfälle att besöka ett flertal olika kurser där det mest spännande har varit att besöka och få återkoppling från grundutbildningen för frivilliga till Hemvärnet, GU-F-kurserna. Men även andra kurser har varit både intressanta och givandeatt få en djupare inblick i.
Nyhetsdatum: 2011-08-15
I början av augusti gick 37 ungdomar från Försvarsutbildarna i Stockholm en sommarkurs vid Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur. Med ny utrustning och ovan miljö blev det en spännande vecka.
– Jag har aldrig varit så här långt norrut i landet förut, säger Nadiya Jevstigneeva.
Nyhetsdatum: 2011-08-15
Under Försvarsmaktens omställning till ett insatsförsvar har de frivilliga försvarsorganisationerna en viktig funktion att fylla i samband med informations och- rekryteringskampanjer. Fördelen med ett nära förhållande mellan verksamheterna visade sin bästa sida v 131.
Nyhetsdatum: 2011-08-15
Svenska Försvarsutbildningsförbundet har anställt Bengt Sandström som ny generalsekreterare efter Leif Tyrén som går i pension vid årsskiftet. Bengt Sandström är överste och arbetar f.n. som tillförordnad chef Säkerhetskontoret på MUST tillika operativ ledare för FM:s säkerhetstjänst.
Nyhetsdatum: 2011-08-13
Hot. Säkerhet. Försvar. Tre nyckelord som under årets Almedalsvecka hamnade i fokus på ett stort antal seminarier. Dels förstås på det Säkerhetspolitiska Sommartorget – men också i andra sammanhang där allt ifrån det växande problemet med moderna sjöpirater till terrorhot, integritetsfrågor och det nya yrkesförsvaret diskuterades.
Nyhetsdatum: 2011-08-11
För första gången på flera år genomfördes det en sommarkurs för ungdomar. Kursen genomfördes vid Ånns kursgård och de deltagande ungdomarna kom från Försvarsutbildarna, Hemvärnet och Flygvapenfrivilliga.
Nyhetsdatum: 2011-08-11
Du som inte gick någon av Försvarsutbildarnas funktionärskurser vecka 31 har missat något! Här fick vi ett utmärkt tillfälle att förkovra oss i vår funktionärsroll med kunniga och engagerade instruktörer samt lyssna på och diskutera med föreläsare av hög klass.
Nyhetsdatum: 2011-08-10
I år var det 282 personer från Försvarsmakten och frivilligorganisationerna på plats i staden Nijmegen i Holland för att under 4 dagar genomföra ett ”soldatprov” på 4 x 4 mil.
Nyhetsdatum: 2011-08-10
Försvarsutbildarna inbjuder till kurs för ”skribenter på lokal och regional nivå” som genomförs den 7-9 oktober på Tylebäck kursgård.
Nyhetsdatum: 2011-08-10
De regionala kurserna anordnas av våra förbund och genomförs oftast under helger. Kurserna kommer fortsättningsvis att publiceras på frivilligorganisationernas gemensamma utbildningsportal - www.frivilligutbildning.se
Se länkarna för mer information om kurserna.
Nyhetsdatum: 2011-08-09
Försvarsutbildarnas huvudmannaskap för ämnet försvarsinformation innebär att det nu finns ett kursutbud för de som är intresserade av att bredda och fördjupa sitt kunnande i säkerhets- och försvarsfrågor.
Nyhetsdatum: 2011-06-27
- Och vi behöver hjälp med att göra den innehållsrik.
Sidan publicerad/ändrad 2011-08-19 kl. 13:17 av Anna Karlsson.