Nyhetsbrev Maj 2011RSS

Nyhetsdatum: 2011-05-11
Ibland kan det ta lång tid i ideell verksamhet, särskilt när man ska ändra sin inriktning och sin verksamhet.
Nyhetsdatum: 2011-05-10
I samband med ett seminarium på Karlberg i Stockholm så diskuterades frågan om veteraner och vilka åtgärder som skall vidtas för att de som tjänstgör i internationella insatser och deras familjer skall ha så bra förutsättningar som möjligt. Här kan även frivilliga försvarsorganisationer spela en viktig roll.
Nyhetsdatum: 2011-05-09
Det har vid flera tillfällen påtalats för hemvärnet att de behöver komplettera sina kunskaper kring fälthygien så att man följer alla bestämmelser som gäller även för civila storkök.
Nyhetsdatum: 2011-05-09
Under vecka 19-20 genomför Försvarsutbildarna två parallella grundläggande soldatutbildningar för frivilliga (GU-F) i Boden och Härnösand.
Nyhetsdatum: 2011-05-09
Kursen Överlevnad i urban miljö genomförs i slutet av september på Tylebäck kursgård och syftar till att ge grundlagd förmåga att överleva i urban miljö, bl a då vatten- och elförsörjning inte fungerar.
Nyhetsdatum: 2011-05-08
Vi har tagit ut elever till många av sommarens kurser men några av kurserna är fortfarande öppna för ansökningar.
Nyhetsdatum: 2011-05-07
Svenska Försvarsutbildningsförbundet genomför i år sin årliga riksstämma på Falsterbo kursgård i Höllviken den 28-29/5. Förutom de 84 valda delegaterna deltar vid Riksstämman Anders Hansson, riksdagsledamot och flera höga representanter för Försvarsmakten.
Nyhetsdatum: 2011-03-02
De regionala kurserna anordnas av våra förbund och genomförs oftast under helger. Kurserna kommer fortsättningsvis att publiceras på frivilligorganisationernas gemensamma utbildningsportal - www.frivilligutbildning.se
Se länkarna för mer information om kurserna.
Sidan publicerad/ändrad 2011-05-13 kl. 12:52 av Anna Karlsson.