Nyhetsbrev April 2011RSS

Nyhetsdatum: 2011-04-08
Nu har vi kommit igång på allvar med en av våra viktigaste framtida uppgifter. Rekrytering och utbildning för Hemvärnets behov av personal.
Nyhetsdatum: 2011-04-07
Försvarsutbildarna har nu huvudmannaskapet för den nya grundläggande soldatutbildningen för frivilliga, GU-F. Huvudsyftet med kursen är att ett stort antal frivilliga skall genomföra grundläggande soldatutbildning för att sedan fortsätta med bland annat befattningsutbildning och introduktionsutbildning. Tanken är att eleverna som genomför GU-F på sikt skall kunna placeras i insatsorganisationen, exempelvis i Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna.
Nyhetsdatum: 2011-04-06
Sedan tidigare har CBRN-förbundet utbildat stabspersonal till Trafikverkets (tidigare Vägverket, Banverket, Luftfartsverket) staber.
Nyhetsdatum: 2011-04-05
Under vecka 12 då våren började göra sitt inträde i södra och mellersta Sverige så drog Kung Bore med full styrka in på vår kursgård i Ånn.
Nyhetsdatum: 2011-04-04
Till Försvarsutbildarnas 100-års jubileum håller vi på och färdigställer en jubileumsbok.
Nyhetsdatum: 2011-04-03
15 april är sista ansökningsdatum för årets sommar- och höstkurser.
Nyhetsdatum: 2011-04-01
Vi har nu kommit upp i vår kvot på 288 gångare och det innebär att den ordinarie deltagarlistan till årets Nijmegen är fulltecknad.
Nyhetsdatum: 2011-03-02
De regionala kurserna anordnas av våra förbund och genomförs oftast under helger. Kurserna kommer fortsättningsvis att publiceras på frivilligorganisationernas gemensamma utbildningsportal - www.frivilligutbildning.se
Se länkarna för mer information om kurserna.
Nyhetsdatum: 2011-02-11
När värnplikten lades ned som skäl för militär grundutbildning förra året, försvann även vår traditionella och huvudsakliga inriktning att fortbilda, vidareutbilda och kompletteringsutbilda värnpliktiga. I samma stund försvann också den målgrupp vi huvudsakligen har rekryterat, de som genomfört en militär grundutbildning. Vi står således inför ett nytt vägval, vad ska vi inrikta oss mot i framtiden, vilka ska vi rekrytera?
Sidan publicerad/ändrad 2011-04-08 kl. 08:45 av Anna Karlsson.