Nyhetsbrev Februari 2011RSS

Nyhetsdatum: 2011-02-11
När värnplikten lades ned som skäl för militär grundutbildning förra året, försvann även vår traditionella och huvudsakliga inriktning att fortbilda, vidareutbilda och kompletteringsutbilda värnpliktiga. I samma stund försvann också den målgrupp vi huvudsakligen har rekryterat, de som genomfört en militär grundutbildning. Vi står således inför ett nytt vägval, vad ska vi inrikta oss mot i framtiden, vilka ska vi rekrytera?
Nyhetsdatum: 2011-02-10
Vi har nu fått uppdragsunderlagen för 2011 och vi kan konstatera att både Försvarsmakten och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har lagt ut fler uppdrag i år än 2011. Försvarsutbildarna har från Försvarsmaktens sida framförallt fått flera nya kurser kopplade till de två huvudmannaskap som beslutades under hösten föregående år.
Nyhetsdatum: 2011-02-09
Planeringen för genomförandet av den nya kursen GU-F pågår med full kraft. Information och rekrytering till kursen är två områden som det fokuseras extra mycket på och detta kommer bland annat att märkas genom artiklar i ”Försvarsutbildaren” och information till utbildningsintendenter m.m.
Nyhetsdatum: 2011-02-09
De regionala kurserna anordnas av våra förbund och genomförs oftast under helger. Kurserna kommer fortsättningsvis att publiceras på frivilligorganisationernas gemensamma utbildningsportal - www.frivilligutbildning.se
Se länkarna för mer information om kurserna.
Nyhetsdatum: 2011-02-08
Försvarsutbildarna har på uppdrag av Högkvarteret genomfört en utredning avseende möjligheten för frivilliga försvarsorganisationer att stödja Försvarsmaktens övnings- och utbildningsverksamhet med ”frivilligklossar/pool”.
Nyhetsdatum: 2011-02-04
Nu har du möjligheten att delta i Försvarsmaktens övning VIKING 2011 som genomförs vecka 14-15 med start 4 april. Behovet från Försvarsmakten är ca 35 stabs- och underrättelseassistenter samt 11 bilförare.
Nyhetsdatum: 2011-01-21
I samband med överstyrelsemötet innan jul så upptogs Musikerförbundet som ett av våra rikstäckande förbund. Musikerförbundet skall samla frivilliga musiker för att stödja Försvarsmusikcentrums behov.
Sidan publicerad/ändrad 2011-02-11 kl. 11:21 av Anna Karlsson.