Nyhetsbrev November 2010RSS

Nyhetsdatum: 2010-11-04
Onsdagen 3:e november klockan 1700 hölls en manifestation för våra soldar i internationell tjänst i Stockholm på Sergels torg. De som initialt stått bakom manifestationen är Officersförbundet, Fredsbaskrarna, Försvarsutbildarna och riksdagsmannen Allan Widman från Folkpartiet.
Nyhetsdatum: 2010-11-04
Vi har nu genomfört vår sedvanliga höstkonferens, som huvudsakligen handlar om utbildningsverksamheten. Ett inslag i konferensen, utan att vara en programpunkt, var frågor om interna och externa organisationsförändringar eller samverkansformer. Till min stora glädje börjar det hända en hel del runt om i landet.
Nyhetsdatum: 2010-11-03
I regeringens budget betonas att det finns ett fortsatt behov av frivilliga.
Nyhetsdatum: 2010-11-03
Mot bakgrund av det stora behov och intresse som finns för UGL-kurser har Försvarsutbildarna fått i uppdrag av Högkvarteret att genomföra ytterligare två UGL-kurser under år 2010.
Nyhetsdatum: 2010-11-03
19-22 juli 2011 genomförs den 95:e internationella fyradagars långdistansmarschen i Nijmegen. På uppdrag av Försvarsmakten samordnar Försvarsutbildarna det svenska militära deltagandet.
Nyhetsdatum: 2010-11-03
Årets höstkonferens genomfördes i Linköping 29-31 oktober på Radisson Blu Hotel.
Nyhetsdatum: 2010-11-03
Försvarsutbildarna har fr.o.m. 2011 tilldelats ansvaret för två nya huvudmannaskap; Grundutbildning för frivilliga (GUF) och Försvarsinformation.
Nyhetsdatum: 2010-11-03
Ett arbete med frivilligorganisationernas stöd till Försvarsmakten pågår.
Nyhetsdatum: 2010-11-03
Nu går det att söka till våra vinterkurser. I år kan du söka till såväl ledarskaps- som överlevnadskurser i Ånn.
Sidan publicerad/ändrad 2010-11-04 kl. 09:40 av Anna Karlsson.