Nyhetsbrev September 2010RSS

Nyhetsdatum: 2010-09-13
Fredagen den 3 september deltog jag vid AFFs samt Folk och Försvars seminarie ”Försvarspolitisk debatt”, vid vilken Karin Enström (M), Allan Widman (FP), Anders S Karlsson (S) och Per Rådberg (MP) medverkade. Seminariet innehöll en allmän överblick över de båda blockens ambitioner när det gäller försvarspolitiken.
Nyhetsdatum: 2010-09-12
Slopandet av värnplikten och övergången till ett insatsförsvar som personalförsörjs genom frivillighet gör att vår ungdomsverksamhet blir allt viktigare som rekryteringsbas för det framtida försvaret. Därför måste vi utveckla denna så att vi dels kan rekrytera flera, dels måste vi anpassa vår verksamhet så den blir än attraktivare för Försvarsmakten.
Nyhetsdatum: 2010-09-11
Rikshemvärnschefen har föreslagit att inom Hemvärnet organisera fyra Hv CBRN-plutoner lokaliserade till Umeå-, Stockholms-, Göteborgs- och Malmöområdet. Chefen INSATS har före semestrarna beslutat enligt inlämnat förslag.
Nyhetsdatum: 2010-09-10
I oktober går det att söka till våra vinterkurser. I år kan du söka till såväl ledarskaps- som överlevnadskurser i Ånn.
Nyhetsdatum: 2010-09-09
Under vecka 31 genomfördes i Tylebäck en funktionärskurs med tre linjer. Dessa var stöd till samhället, utbildning samt en allmän linje.
Nyhetsdatum: 2010-09-09
Under hösten genomförs ett antal regionalt samordnade kurser. Medlemmar från samtliga förbund och föreningar är välkomna att söka till dessa kurser.
Nyhetsdatum: 2010-09-08
År 2012 fyller Försvarsutbildarna 100 år. En del av förberedelserna för detta består i framtagandet av en jubileumsbok. Arbetet är i full gång. Redaktör är Tommy Jeppsson och en grupp av kunskapsrika skribenter har rekryterats.
Nyhetsdatum: 2010-09-02
När 49:e upplagan av ungdomstävlingen avgjordes den 28-29 augusti på HvSS, Hemvärnets stridsskola blev det såväl kämpaglöd som glada ansikten.
Nyhetsdatum: 2010-09-02
Ett nytt koncept mejslades under en kurs i Tylebäck. Medlemmar från Försvarsutbildarna kommer, om allt går vägen att medverka i kompetenspooler som via Myndigheten för samhällsskydd ställs till krisande kommuners förfogande.
Nyhetsdatum: 2010-09-02
Sommaren har förutom vackert väder bjudit på ett stimulerande kursutbud i Försvarsutbildarnas regi.
Nyhetsdatum: 2010-08-20
Efter fyradagarsmarschen i Nijmegen i Holland, kan vi konstatera att den näst största svenska militära internationella insatsen genomförts väl även i år.
Sidan publicerad/ändrad 2010-09-13 kl. 09:17 av Anna Karlsson.