Nyhetsbrev Juni 2010RSS

Nyhetsdatum: 2010-06-23
Vår förbundsordförande har nyligen slagit klubban i bordet och därmed avslutat 2010 års riksstämma. För Överstyrelsen, generalsekreteraren och hans kansli börjar arbetet med att gå vidare utifrån de intentioner riksstämmoförhandlingarna har givit.
Nyhetsdatum: 2010-06-22
Solen lyste med ett skimmer över Östermalms idrottsplats, som var en av utgångsplatserna dit militär personal hade samlats senast kl 1300, för att bilda häck utefter kortegevägen.
Nyhetsdatum: 2010-06-21
Rikshemvärnschefen har beslutat att organisera ett antal CBRN-plutoner. Dessa ska ha sin utgångsgruppering i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå. Uppgifterna är av nationell karaktär vilket innebär att alla förband skall kunna delta varsomhelst i Sverige.
Nyhetsdatum: 2010-06-20
Årets riksstämma hölls på hotell Park Inn i Solna under helgen 5:e och 6:e juni med cirka 120 deltagare. Framtidsfrågorna dominerade vilket underströks i det hälsningsanförande som hölls av Försvarsutbildarnas ordförande Henrik Landerholm.
Nyhetsdatum: 2010-06-19
Under våren har samarbetet mellan HvSS och Utbildningsavdelningen konkretiserats vilket nu bland annat resulterat i att Försvarsutbildarna har fått till uppdrag att genomföra HvSS kurs ”Utbildningsledare kompani/bataljon" i Tylebäck vecka 39.
Nyhetsdatum: 2010-06-18
Antalet kursanmälningar och uppfyllanden av sommarens och höstens kurser är i allt väsentligt mycket bra.
Nyhetsdatum: 2010-06-14
Under sommar och höst genomförs ett antal regionalt samordnade kurser. Medlemmar från samtliga förbund och föreningar är välkomna att söka till dessa kurser.
Nyhetsdatum: 2010-06-11
Arméinspektören Generalmajor Berndt Grundevik erhåller Criscoms förtjänstmedalj i guld.
Nyhetsdatum: 2010-06-10
Kansliet har börjat med att skicka ut lönespecifikation via E-post. Det innebär att alla utbetalningar för centrala kurser därför aviseras till det konto som finns registrerat i vårt medlemsregister.
Nyhetsdatum: 2010-06-09
På grund av semestertider kan utbetalning av ersättning efter kurs ske något senare än normalt.
Sidan publicerad/ändrad 2010-06-09 kl. 11:00 av Anna Karlsson.