Nu startar vi För din säkerhet! ute i landet

För din säkerhet! är ett uppdrag från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) där vi tagit på oss att hjälpa till att informera allmänheten om hur de kan skapa en större förmåga att klara sig vid kriser och större samhällsstörningar. För din säkerhet är ett informationspaket som under en dag eller två kvällar går igenom bland annat grunder i krisberedskapssystemet, krisinformation och första hjälpen. För din säkerhet! riktar sig i första hand till allmänheten och framförallt så kommer vi att erbjuda olika redan existerande föreningar och grupper att ta del av informationspaketet. Efter årsskiftet kommer vi att starta upp verksamheten i större omfattning genom att de redan utbildade 50 informatörerna i samverkan med förbunden kommer att gå ut och erbjuda ett antal tillfällen på temat För din säkerhet! runt om i landet.

Vi ser gärna att ni som är medlemmar hjälper till att sprida information om För din säkerhet! Och informationstillfällena kommer att vara öppna även för medlemmar och ungdomar i Försvarsutbildarna. Vi kommer att lägga upp mer information om För din säkerhet! på vår hemsida men vill ni veta mer kan ni tills vidare ta kontakt med Anna Torndahl på Försvarsutbildarnas kansli.

E-post: anna.torndahl@forsvarsutbildarna.se
Telefon: 08-587 742 17

Sidan publicerad/ändrad 2015-12-08 kl. 11:13 av Anna Karlsson.