Aktuellt Januari 2013RSS

Nyhetsdatum: 2013-01-22
Under året kommer formerna för att inarbeta säkerhetsprövning med registerkontroll som en del av beslutsunderlaget för antagning av de sökande till GU-F att konkretiseras.
Nyhetsdatum: 2013-01-22
Årets kursverksamhet innehåller många utmanade och lärorika kurser inom ett stort antal kompetensområden.
Nyhetsdatum: 2013-01-22
Försvarsutbildarnas kurskatalog med sommarens och höstens kursutbud finns tillgänglig på www.frivilligutbildning.se. Vår kurskatalog kommer att medfölja som en bilaga till nästa nummer av ”Försvarsutbildaren”.
Nyhetsdatum: 2013-01-22
Kunskap om försvars- och säkerhetspolitik är ett av grundfundamenten för folkförankring av försvarsfrågor.
Nyhetsdatum: 2013-01-22
– För dig som vill prova på i försvaret
Nyhetsdatum: 2013-01-22
Försvarsutbildarna genomför utbildningar för att stödja samhällets krishanteringsförmåga. Tider och platser för dessa utbildningar är ännu inte fastställda då de ligger i en annan fas än de militära kurserna.
Nyhetsdatum: 2013-01-22
Försvarsutbildarna är beroende av aktiva och välutbildade funktionärer i både styrelsearbete och ute i verksamheten.
Sidan publicerad/ändrad 2013-01-22 kl. 11:09 av Anna Karlsson.