Försvarsutbildarna

- Det naturliga valet för stöd till samhällets förmåga att möta kris och krig

Försvarsutbildarna är en rikstäckande frivillig försvarsorganisation som ger människor möjligheten att utveckla förmågor och socialt ansvarstagande samtidigt som vi stärker samhällsskyddet och förmågan att hantera civila och militära kriser. Vi har drygt 25 000 medlemmar och består av 23 regionala förbund och 15 rikstäckande förbund med olika kompetensinriktningar.

Vår främsta uppgift är att rekrytera och utbilda frivilliga till avtal för Försvarsmaktens och delar av krisberedskapssystemets behov. Vi bedriver även omfattande ungdomsverksamhet och försvarsinformation.

Utbildningen för Försvarsmakten genomförs som grundläggande soldatutbildning och specialistutbildning för både hemvärnsförbandens behov och övrig insatsorganisations behov. För det senare genomföra vi exempelvis militära tolkutbildning, hälsoskyddsutbildning och utbildning för informatörer och fältartister. Syftet med utbildningen är att deltagarna bibehåller och utvecklar sin förmåga att lösa uppgifter inom respektive kompetensområden.

Den frivilliga utbildningen bedrivs även för att stärka samhällets krishanteringsförmåga. Sådan utbildning sker på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och andra centrala myndigheter samt för länsstyrelser. Utbildningen omfattar både grundläggande utbildning för de som deltar i regionala och nationella förstärkningsresurser och som utbildning av kommunikatörer, CBRN-specialister och andra frivilliga som stödjer samhället vid en kärnteknisk olycka.

För att få delta i militära utbildningen skall man vara svensk medborgare, ha genomfört militär grundutbildning och ha fyllt 18 år.

Ansök om medlemskap om du vill göra en insats för vårt försvar och krisberedskap.
Mellan 15 och 20 år?
ungdom Försvarsutbildarna har även ungdomsverksamhet för de som är mellan 15 och 20 år.

Vill du veta mer: Besök vår ungdomssida.

Till ungdomssidan

Försvarsutbildarnas inriktning och verksamhetsidé

Här kan du läsa mer om vår inriktning och om vår verksamhetsidé mm.

Inriktning 2017 & 2019.pdf
Verksamhetsidé.pdf
Förordning om frivillig försvarsverksamhet
 

 

 

Sidan publicerad/ändrad 2017-08-07 kl. 10:38 av Anna Karlsson.