Styrelsen

Förbundets förtroendevalda för utbildningsåret 2016

Ordförande i förbundet

Håkan Lampinen   lampinen@algonet.se

Vice ordförande i förbund

Bertil Kantola 

Ordförande i förbundsstyrelsen

Harald Högström

Vice ordförande i förbundsstyrelsen

Anders Eklund   anders.eklund63@gmail.com

Förbundssekreterare

Jan Flinkfeldt   jan.flinkfeldt@telia.com

Förbundskassör

Roland Wigestam

   
Styrelseledamöter

Sören Niva
Kjell Mäki
Görgen Lundgren
Yana Sundgren
Ivan Rosenling
Charliotta Dahlberg
Erik Poläng
Gunnar Björk
David Pekkala

   
Styrelsesuppleanter

Alf Josefsson
Lars Fahlén
Sara Bjerregaard
Kjell Lundkvist

Adjungerad till styrelsen, Aktier
Paul Hedman
   
Rekryteringsansvarig
Harald Högström
   
Ungdomsledare
Vakant
   
Utbildningsansvarig
Anders Eklund  anders.eklund63@gmail.com
073-8126244
Avgående Utbildningsansvarig
Görgen Lundgren
   
Revisorer

Ragnar Fängvall
Sven Kostenius

Revisorsuppleanter

Rickard Ylinenjärvi
Christer Kuttainen

   
Pressansvarig Erling Mohlin
 
PUL-ansvarig
Jan Flinkfeldt
Valberedning och medaljnämd


   
Christer L Eklund
Pekka Hiula
Andreas Eriksson
Klas Hannu
Johan Nilsson Fort
Oliver Hansson
 
Webmaster 
Lasse Johansson


 

 

Sidan publicerad/ändrad 2017-04-09 kl. 17:46 av Lars Johansson.