Försvarsutbildarna Norrbotten


 Nu finns vi även på FaceBook. gilla oss där. images

 https://www.facebook.com/Försvarsutbildarna-Norrbotten-  1580916981942026/

FÖRSVARSINFORMATION
FÖRSVARSUTBILDARNA NORRBOTTEN 

Inbjuder traditionsenligt, medlemmar i samtliga frivilligorganisationer, Hemvärnet anställda i försvarsmakten m fl, till en aktuell och intressant information

Tid/plats:          Söndag  den 22 oktober  2017.   F 21 Luleå. Filmsalen 

Läs mer...


 

DSC05617Under höstlovet så genomför vi i Försvarsutbildarna Military Camp på tre platser i landet; Karlskrona, Kvarn (Borensberg) och Umeå. Vi ser gärna att du bjuder in och sprider informationen om detta till egna barn, deras kompisar och andra du känner.

Military Camp riktar sig till gymnasieungdomar som är intresserade av Försvarsmakten, det svenska krisberedskapssystemet samt polis och räddningstjänst.

Under en veckas gemenskap med andra ungdomar i gymnasieåldern så får man besöka försvarets anläggningar samt besöka polis och räddningstjänst.

Ungdomarna får bo på ett militärt förband och möta många nya människor.

Det finns inga krav på medlemskap i Försvarsutbildarna och det kostar inget men antalet elever per plats är endast 50 så det är bra att vara ute i god tid.

LÄS mer...

Intressant försvarsinformation 2016

Försvarsutbildarna Norrbotten arrangerade uppskattade och högaktuella föreläsningar kring dagens komplexa omvärldsläge. 

Drygt 120 personer samlades på F 21 för att lyssna på fyra föreläsare med teman:

Förändrat omvärldsläge, nya krav på Försvarsmakten,
av överste Mikael Frisell C Militärregion Nord och C I 19. 


Syrien och kampen mot IS/Daesh- vad rör det oss?
av överste Jan Mörtberg FHS och Kungl. Krigsvetenskapsakademien.

Olika perspektiv, erfarenheter från 4 år i Ryssland och lika många år i Ukraina av överste Håkan Hedström

samt Terrorism idag och igår,
av Hans Brun forskare vid King´s College och FHS. 


Försvarsmakten har startat upp ett arbete för att möta upp mot de krav som det nuvarande världsläget kräver, ett arbete som tar tid att realisera med de personella och ekonomiska resurser som det kräver.

Harald Högström, styrelseordförande i Försvarsutbildarna Norrbotten ”höll i trådarna”.

 
25Från v: Hans Brun, Harald Högström, Håkan Hedström, Mikael Frisell och Jan FT Mörtberg.
 

13
Harald Högström tackar överste Mikael Frisell för ett intressant föredrag om nya krav på försvarsmakten.

18
Överste Jan Mörtberg pratade om Syrien och kampen mot IS/Daesh


 

Bilder från styrelsemöte den 19 nov.

Styrelsen och övriga förtroendevalda samt inbjudna gäster.

1Under styrelsemötet så behandladets bland annat kommande års utbildning.Förbundsstämman den 20/3 2016
 

Harald Högström Hälsade alla välkommen till årets stämma.
 

Försvarsutb1


Försvarsutb2

Översten och medlemmen Frank Westman
Gav en utförlig och mycket intressant information om planer och organisation av invasionsförsvaret i Norrbotten under Kalla Kriget. Tillfälle gavs till frågor från stämmodeltagarna.Försvarsutb
Namnen från vänster och befattning!
Yana Sundgren (ledamot), Harald Högström (ordförande), Lars Fahlén (suppleant), Kjell Mäki (ledamot), Sören Niva (ledamot), Jan Flinkfeldt (sekreterare), Erik Poläng (ledamot), Roland Wigenstam (kassör), Görgen Lundgren (ledamot, vice ordförande, utbildningsledare), Alf Josefsson (suppleant), Håkan Lampinen (förbundsordförande), Christer Eklund (ordförande i valberedningen), Sara Bjerregaard (suppleant).

 


 

Försvarsinformation 2015
Den traditionsenliga försvarsinformationen genomfördes de 22 november på F 21 med ca 90 deltagare.

Som vanligt med mycket kvalificerade föreläsare:
 
Öv Carl-Johan Edström. Chef 21-Flygvapnet och F 21 roll inom Svensk säkerhetspolitik
Övlt Jan Forsberg. FHS-Krisen i Ukraina och den nya ryska vapenteknologin
Dr. Jacob Westberg. FHS-Svenska säkerhetsstrategier i ett föränderligt Europa
Lars Gyllenhaal. Författare-Svenska erfarenheter av moderna krig
 
2016 års försvarsinformation är planerad till söndag den 20 november med kunniga föreläsare och högaktuella ämnen.
 
2

3
C F 21 Carl-Johan Edström avtackas

4
Övl Jan Forsberg FHS föreläser om Ukraina.

8
Lars Gyllenhaal avtackas med förbundskniven


Försvarsinformation 2014             

Ett arrangemang av Försvarsutbildarna Norrbotten som lockade många deltagare, och genomfördes på Norrbottens Flygflottilj, F 21
söndag den 7 december 2014.

Föreläsare: Lars Gyllenhaal, författare, föreläste om ”Militär utveckling i Arktis och lärdomar från Ukrainakriget”, Mike Winnerstig, FOI, om ”USA och Nato, försvars- och säkerhetspolitik, globalt”, Tomas Ries, Försvarshögskolan om ”Ryssland och Europa. Slut på vetebrödsdagarna” samt öv Olof Granander, C I 19 i Boden, ”Försvarsmaktens personal, dess utbildning och träning”.   

Ordförande för Försvarsutbildarna Norrbotten, pa övlt Harald Högström höll i evenemanget som samlade över 130 deltagare. En mycket givande dag med intressanta föreläsare.
Text och foto; Erling Molin

Fu bildF 7


Från V: Tomas Ries, Lars Gyllenhaal, Harald Högström, Mike Winnerstig och Olof Granander.
 


 

Bilder från styrelsemöte den 28 nov.

Styrelsen och övriga förtroendevalda samt inbjudna gäster.

Fu bild styrmöte 14-11-28 nr 2


Fu bild styrmöte 14-11-28


 

Försvarsutbildarna Norrbottens styrelsemöte i Jokkfall

Försvarsutbildarna Norrbotten genomförde sitt styrelsemöte den 24 aug. i Jokkfall Turist och Konferens intill det kända fallet Jokkfall, ca fyra mil N Överkalix.
14 förtroendevalda, styrelseledamöter, revisorer m fl samlades i ett strålande väder för att behandla frågor i den digra föredragningslistan.
Mötet leddes av ordförande i förbundet, Håkan Lampinen, i frånvaro av ordinarie förbundsstyrelseordförande Harald Högström.

Efter en god lunch, naturligtvis bestående av lax, fick deltagarna en intressant guidning av Robin Landin.

sty
Text och bild: Erling Molin

Deltagarna från V: Christer Eklund, Erling Molin, Gunnar Björk, Alf Josefsson, Lisbeth Eriksson, Sören Niva, Håkan Lampinen, Jan Flinkfeldt, Lars Fahlén, Ragnar Fängvall, Kjell Mäki, Stina Lampinen, Roland Wigenstam, Erik Poläng och David Pekkala. Yana Sundgren saknas då hon måste avvika tidigare. 

 

 

Sidan publicerad/ändrad 2017-09-22 kl. 15:07 av Lars Johansson.