2018

2018

Här finner du information om olika kurser som anordnas av Försvarsutbildarna Norra Småland.

Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F)

GU-F är en tvåveckorsutbildning på cirka 135 timmar för de som vill tjänstgöra på specialistbefattningar i hemvärnet och som saknar militär grundutbildning sedan tidigare.

Datum: 2018-10-06  -  2018-10-19
Plats: Eksjö
Anmälan: 070-318 49 01

Military Weekend

Military Weekend är till för dig som fyller 18 år under aktuellt år eller är äldre och funderar på om du ska delta aktivt i Försvarsmaktens verksamhet. Du är dock inte säker på vad som passar dig bäst utan vill veta mer om hur det, bland annat, är att vara anställd på heltid eller deltid, att vara en del av hemvärnet eller om det passar dig bäst att ägna fritiden åt en frivillig försvarsorganisation.

Datum: 2018-05-18  -  2018-05-20
Plats: Eksjö
Anmälan: 070-318 49 01

Military Weekend

Military Weekend är till för dig som fyller 18 år under aktuellt år eller är äldre och funderar på om du ska delta aktivt i Försvarsmaktens verksamhet. Du är dock inte säker på vad som passar dig bäst utan vill veta mer om hur det, bland annat, är att vara anställd på heltid eller deltid, att vara en del av hemvärnet eller om det passar dig bäst att ägna fritiden åt en frivillig försvarsorganisation.

Datum: 2018-10-12  -  2018-10-14
Plats: Eksjö
Anmälan: 070-318 49 01

Enskild soldats och grupps strid (specialist)

Kursen vänder sig till soldater med frivilligavtal i Hemvärnet.

Striden är huvuduppgiften för all militär personal. Efter godkänd genomförd GU-F har
specialisten genomgått stridsutbildning för den enskilde soldaten.
Under denna kurs bygger vi på stridsutbildningen från GU-F med strid inom stridsparet
enligt målkatalogen för GMU (Grundläggande Militär Utbildning).

Datum: 2018-04-27 - 2018-04-29

Anmälan: 070-318 49 01

 

Personligt stridsvärde i fält

Kursen vänder sig till soldater med avtal i Hemvärnet.

Syftet med kursen är, att soldaten efter genomförd kurs vid bruten kontakt med eget förband, ska kunna hantera bristsituationer och dold förflyttning i fiendemiljö, samt behålla ett så högt stridsvärde som möjligt, för att återföra sig själv till egna förband och fortsätta striden.

Datum: 2018-11-09 - 2018-11-11

Plats: Eksjö

Anmälan: 070-318 49 01

 

För mer information gå in på www.frivilligutbildning.se

 

 

 

Sidan publicerad/ändrad 2018-01-28 kl. 00:29 av Jan Sällberg.