Förbundets funktionärer

Funktionärer i Norra Smålands Försvarsutbildningsförbund

Förbundsordförande:
Bo-Anders Jansson

Förbundsstyrelsen

Styrelsens arbetsutskott (AU):

Styrelseordförande:
Emina Paulin

Vice styrelseordförande:
Krister Rydholm

Förbundssekreterare:
Ronny Svensson

Förbundskassör statsmedel:
Mikaela Saada

Ledamöter i förbundsstyrelsen:
Håkan Stegerling
Susanne Samuelsson
Christer Olsson
Bosse Ahlstedt
Mathias Karlsson

 

Ersättare i förbundsstyrelsen:
Krister Rydholm
Kjell-Sture Nilsson
Stefan Larsson
Jonas Eriksson
Mikael Juul
Åsa Nilsson

 

Adjungerade till förbundsstyrelsen:
Jan Ekström           (HBR)
Larsåke Paulsson   (försvarsupplysning)
Rolf Nilsson            (skytte)
Andreas Nilsson     (ungdomsavdelningen)
Jan Sällberg          (webbredaktör)


Ledamöter utsedda av C Ing2

vakant    (ordinarie)
vakant    (ersättare)


Revisorer:
Christer Barvesjö
Tore Rodewald


Valberedning:
Astor Engqvist

Bengt-Olof Svensson
Jan-Olof Liljedahl

 

Webbredaktör, Försvarsutbildarna Norra Småland: Jan Sällberg

Material för publicering på webbsidan insänds till Jan.Sallberg@forsvarsutbildarna.se.

Sidan publicerad/ändrad 2017-11-29 kl. 17:31 av Jan Sällberg.