Stämma 2017 och jubileumsmiddag

FÖRSVARSUTBILDARNA NORRA SMÅLAND 100 ÅR

I år firar Norra Smålands Försvarsutbildningsförbund 100 år. Detta uppmärksammades i samband med den förbundsstämma som avhölls i Fritidsgården vid Ing 2 i Eksjö under lördagen den 18 mars. På kvällen samlades deltagarna, anhöriga och gäster på Mäss Trianon där en jubileumsmiddag avnjöts.

Norra Smålands Försvarsutbildningsförbund räknar sin start från juli 1917 - mitt under första världskriget - då tre landstormsföreningar gick samman och bildade Jönköpings läns Landstormsförbund. Under andra världskriget avvecklades Landstormsrörelsen och ersattes av Centralförbundet för befälsutbildning med uppgift att fånga upp intresset för frivillig militär utbildning. I Jönköpings län organiserades sedan ett 15-tal frivilliga befälsutbildningsföreningar i dagligt tal kallade FBU-föreningar. Under årens lopp ändrades verksamheten till att även omfatta civil krisberedskap och stöd till samhället. 2006 bytte organisationen namn till Försvarsutbildarna för att bättre svara mot den nya inriktningen. I jubileumsstämman och den efterföljande högtidsmiddagen deltog ett 40-tal medlemmar varav två tidigare förbundsordföranden samt inbjudna gäster från angränsande försvarsutbildningsförbund. Hedersgäster var generalsekreteraren i Svenska Försvarsutbildningsförbundet Bengt Sandström, chefen Ing 2 överste Michael Ginér och utbildningsledaren i södra distriktet Ulf Hammarlund. Förbundsstämman leddes av förbundsordföranden Bo-Anders Jansson assisterad av vice ordförande P-O Person och förbundssekreteraren Ronny Svensson. Som avslutning på stämmoförhandlingarna tog Larsåke Paulsson till orda och överlämnade den jubileumsbok som han, Astor Enqvist och Bo Ahlstedt skrivit. I ord bild har, i första hand, de senaste 25 årens verksamhet dokumenterats. Efter stämmoförhandlingarna höll Bengt Sandström ett anförande med rubriken "Försvarsutbildarna under omstöpning i (för) en ny tid". Han beskrev vidare hur han ser på Försvarsutbildarna som folk- eller medlemsrörelse. Vidare kommenterade han den storpolitiska utvecklingen i Ryssland och USA och dess påverkan på Europa och svensk försvars- och säkerhetspolitik.

Han berörde också ett antal beslut som kommer att påverka vår verksamhet och ge organisationen nya utmaningar:

  • Återinförande av värnpliktsutbildning
  • Återupprättande av ett nationellt civilt försvar
  • Fokus på nationellt militärt försvar
  • Försvarsmakten krigsorganiseras (igen)

Text: Larsåke Paulsson.

Bild604

Fanfar för stämmans öppnande.

Bild617

Ordförande PO Person redovisar förbundets framgångar under 2016.

bild626

Larsåke Paulsson lämnar över jubileumsboken.

Bild650

Generalsekr. Bengt Sandström håller ett intressant föredrag med ämnet:

Försvarsutbildarna under omstöpning i (för) en ny tid

Bild659

Förbundsorförande Bo-Anders Jansson överlämnar jubileumsboken till GS Bengt Sandström

 

 

Jubileumsmiddag

Mingelbilder

Bild 669

Bild 672

Bild687

Bild694

 

Bild710

Medaljbordet

Bild755

Under kvällens jubileumsmiddag på Mäss Trianon utdelades ett antal utmärkelser till förtjänta medarbetare i form av medaljer, plaketter och märken. Mottagarna hyllades med fanfarer på signaltrumpet exekverade av Eibert Einarsson från Smålands Husarer. Från gästande grannförbund överlämnades gåvor och förhoppningar om fortsatt framgångsrika år i frivilligförsvarets tjänst.

Text: Larsåke Paulsson

Bild 783

BA:s hjältar

Bild824

GS Bengt Sandström lämnar över gåva

Sidan publicerad/ändrad 2017-03-21 kl. 14:27 av Jan Sällberg.