Norra Smålands Försvarsutbildningsförbund

Välkommen till Norra Smålands Försvarsutbildningsförbund

Norra Smålands Försvarsutbildningsförbund erbjuder frivillig utbildning som tillgodoser både Försvarsmaktens och samhällets behov av kompetensutveckling av frivilliga för insatser i nationell och internationell krishantering.

Försvarsutbildarna bedriver utbildning för de behov Försvarsmakten och samhällets krishantering har. Utbildningen för Försvarsmakten genomförs som grund- och kompletteringsutbildning för hemvärnets behov och som tjänstegrens- och fackutbildning för övrig insatsorganisation till exempelvis militära tolkar, hälsoskyddspersonal, informatörer och fältartister m fl. Syftet med utbildningen ska vara att deltagarna bibehåller och utvecklar sin förmåga att lösa uppgifter inom respektive kompetensområden.

Den frivilliga försvarsutbildningen bedrivs även som utbildning för att stärka samhällets krishanteringsförmåga. Sådan utbildning sker exempelvis på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och andra centrala myndigheter samt av länsstyrelser och kommuner.

Vår huvuduppgift är att rekrytera och utbilda sjukvårdspersonal, fältarbetspersonal och CBRN-personal till Hemvärnet. För att få delta i den militära utbildningen skall man vara svensk medborgare, ha genomfört militär grundutbildning. Har du inte denna utbildning kan du genomgå en grundläggande militärutbildning (GU-F) hos oss.

Norra Smålands Försvarsutbildningsförbund omfattar Jönköpings län samt Hultsfreds och Vimmerby kommuner i Kalmar län.
Vårt kansli ligger i Eksjö och adressen är: Lunnagårdsvägen 8 C  575 34  Eksjö.

Vår mejladress är: n.smaland@forsvarsutbildarna.se
 


Mer information hittar du under rubrikerna till vänster
 

Medlemsavgiften på 100:- betalas enklast på BankGiro 5630-8117.     Glöm inte att ange ditt namn.


 

Sidan publicerad/ändrad 2015-11-20 kl. 14:42 av Ronny Svensson.