Utrustning/materielkort

Om behov av utrustning uppstår ska förband stödja marschdeltagare med personlig utrustning och eventuell grupputrustning.

Observera att detta gäller endast för de som inte har någon militär utrustning utkvitterad.

Viss utrustning kan komma att konstateras som bristvara, varvid kontroll hos respektive utlämningsställe bör ske i särskild ordning, vilket ligger under den enskilde deltagarens ansvar.

Då det råder brist på marschkängor delas de inte ut.

Materielen utkvitteras vid närmaste förband som har tillgång till materielförråd.

Materielkortet måste skrivas på av närmaste utbildningsgrupp (Försvarsmakten), alternativt behörig på förband, innan utrustning kan hämtas ut.

Vid uttag av materiel på militärt förråd kan hänvisning ske till skrivelse: ”Försvarsmaktens bestämmelser för tillsvidareanställd personals deltagande i Nijmegenmarschen 2017”, FM2017-7453:1.


Delegationsorder avseende bärande av personlig utrustning under Nijmegenmarschen

Erfarenheter från tidigare marscher har visat att alla deltagare inte återfunnit Försvarsmaktens uniformsbestämmelser på Internet.

Detta har resulterat i vissa oklarheter vad gäller uppträdande i uniform på ett reglementerat sätt.

Denna order har därför utformats för att både den enskilde gångaren och marschgrupperna ska kunna bära uniformen på ett reglementerat sätt under Nijmegenmarschen.


Dokument
Utrustningsbestämmelser SND (pdf)


 


 

 

Sidan publicerad/ändrad 2017-12-18 kl. 09:31 av Reneé Björnö.