Bestämmelser Nijmegen

Deltagare

Delegationens storlek är begränsad till 350 gångare.

Deltagare ska ha en anknytning till Försvarsmakten eller en frivillig försvarsorganisation och vara minst 18 år, det vill säga född före 2000-07-14.

Det är delegationens målsättning att huvuddelen av deltagarna ingår i en marschgrupp.

Det är möjligt att anmäla sig som individuell gångare från det år man fyller 26 år.


Grupper

Antal platser för gruppdeltagare är 279 st.

Detta är fördelat på 17 grupper á 15 gångare per grupp inkl gruppchef, samt en Öppen grupp med 24 platser.

Alla deltagare i gruppen får en individuell medalj.

Om inte mer än 10% av gruppens gångare avbryter marschen får gruppen en gemensam gruppmedalj.

Marschgrupper måste hålla ihop under marschvägen och passera kontroller utmed vägen samt målgång tillsammans. Om någon avviker från gruppen under marschvägen kan denne diskvalificeras.


Individuella gångare

Antal platser för individuella gångare är 71 st.

20 platser fördelas enligt delegationens bestämmande.


Cykelordonnanser

Av kostnadsskäl kommer delegationen tyvärr inte ha några platser för cykelordonnanser i år.


 

Anmälan

Bestämmelser för anmälan och tidpunkter, se Anmälan till Nijmegen.


Bekräftelse

Anmälda till Nijmegenmarschen får en bokningsbekräftelse. På bokningsbekräftelsen finns ett referensnummer som ska anges vid betalning av anmälningsavgift samt ev. transportavgift.

De som får en ordinarie plats får en slutbekräftelse. Den ska tas med och lämnas alt. visas upp för den svenska staben vid incheckning på campen.


Reserver

De som inte får en ordinarie plats får en reservbekräftelse. Det innebär att man står på en reservlista med chans på en plats om det blir återbud.
Den som inte har möjlighet att stå på reservlistan bör informera delegationen omgående.

Man kan vara reserv fram till 25 juni, efter det sker inga förändringar på deltagarlistan.

Reserver som inte får en plats får naturligtvis tillbaka hela anmälningsavgiften samt ev. inbetald transportavgift.

För att avsäga sig sin reservplats och få återbetalning, skicka ett mail till nijmegen@forsvarsutbildarna.se med namn, referensnummer alt personnummer samt bankkontonummer inkl clearingnummer.


 

Kostnader

Anmälningsavgiften är 3900 kr.

Inbetalningen görs till Bankgiro 700-9152 och avgiften ska vara Försvarsutbildarna tillhanda senast 2018-02-28.

Ange SND18 samt referensnummer alt personnummer vid inbetalning.

Avgiften fördelas enligt följande:

Anmälningsavgift CVM (logi, förplägnad och sjukvård) 2700 kr
4Daagse (startavgift och medalj) 600 kr
Rastplats (förplägnad och sjukvård) 400 kr
Administrativ kostnad 200 kr

 

Detta ingår i anmälningsavgiften

  • Logi på Camp Heumensoord från söndag till lördag.
  • Måltider från söndag middag till och med lördag frukost.
  • Service med dryck, frukt, viss mat samt begränsad sjukvård på de skandinaviska rastplatserna.
  • Medalj efter genomförd marsch.
  • En t-shirt samt ett tygmärke.


Återbetalning vid återbud

Fram till den 31/5 återbetalas hela anmälningsavgiften inkl ev. avgift för busstransport vid återbud till marschen för ordinarie deltagare.

Efter 31/5 sker ingen återbetalning alls (med undantag för reserver enligt ovan).

För att avsäga sig sin plats och få återbetalning, skicka ett mail till nijmegen@forsvarsutbildarna.se med namn, referensnummer alt personnummer samt bankkontonummer inkl clearingnummer.


 

Transporter

Se Transporter för mer information.


 

Utrustning

Civil klädsel ska bäras under resan till och från Nijmegen.

Marschen genomförs i fältstridsdräkt (se uniformsreglementet).

Grupper ska vara likformigt utrustade under marschen.

Se Utrustning/materielkort för mer information.Packning

Män under 50 år ska bära 10 kg packning.

Sopsäckar eller motsv. för sand medtas av den enskilde deltagaren. Sand tillhandahålls på campen.


 

Start-/kontrollbevis

Marschdeltagarna kommer att tilldelas någon form av personligt start-/kontrollbevis. Detta ska bäras enligt arrangörens bestämmelser.


 

Marschprov/marschträning

De som genomför sitt första deltagande i Nijmegenmarschen förbinder sig, i och med anmälan, att före den 19 juni genomföra ett marschprov.

Provet ska omfatta minst 80 km marsch och ska genomföras inom två dygn om etapper på 40+40 km.

Ansvaret för genomförande av marschprov åvilar den enskilde deltagaren men bör om möjligt ske i grupp.

Vissa anordnade marscher uppfyller kraven för marschprov.

Marschdeltagaren bör dessutom ha tränat totalt minst 400 km i marschsträckor över 30 km.

Se Marschträning/marschprov för mer information.


 

Sjukvård

Åk inte till Nijmegen med någon typ av skada. Delegationen har inte de sjukvårdsresurser som krävs för det.

Om du på grund av skada eller sjukdom behöver besöka allmän sjukvård i Nijmegen bör du ha det Europeiska sjukförsäkringskortet med dig (beställ det därför i god tid via Försäkringskassan).

Sidan publicerad/ändrad 2018-01-31 kl. 14:20 av Reneé Björnö.