Bestämmelser Nijmegen

Deltagare

Delegationens storlek är begränsad till 350 gångare samt 18 cykelordonnanser.

Deltagare ska ha en anknytning till Försvarsmakten eller en frivillig försvarsorganisation och vara minst 18 år, det vill säga född före 1999-07-14.

Det är delegationens målsättning att huvuddelen av deltagarna ingår i en marschgrupp.

Det är möjligt att anmäla sig som individuell gångare från det år man fyller 26 år.

 

Grupper

Antal platser för gruppdeltagare är 279 st.

Detta är fördelat på 17 grupper á 15 gångare per grupp inkl gruppchef, samt en Öppen grupp med 24 platser.

Alla deltagare i gruppen får en individuell medalj.

Om inte mer än 10% av gruppens gångare avbryter marschen får gruppen en gemensam gruppmedalj.

Marschgrupper måste hålla ihop under marschvägen och passera kontroller utmed vägen samt målgång tillsammans. Om någon avviker från gruppen under marschvägen kan denne diskvalificeras.

 

Individuella gångare

Antal platser för individuella gångare är 71 st.

20 platser fördelas enligt delegationens bestämmande.

 

Cykelordonnanser

Antal platser för cykelordonnanser är 18 st.

Delegationen strävar efter att samtliga grupper ska ha en cykelordonnans. Ordonnansen räknas dock inte som en deltagare i gruppen.

Ordonnanserna ska bära civil klädsel och vara likformigt klädda under marschdagarna.
Delegationen kommer att tillhandahålla viss klädsel på plats.

Uniform ska även medtas då den bl a ska bäras under delegationens gemensamma samling.

Delegationen ansvarar för att hyra cyklar i Nijmegen.
Det är möjligt att ta med och använda egen cykel. Dock så sker det på egen bekostnad, egen transport och eget ansvar. Delegationen ansvarar inte för förstörda eller stulna cyklar.

Cykel kan inte tas med om man åker med delegationens busstransport.

Om egen cykel tas med ska det meddelas delegationen i god tid.


 

Anmälan

Bestämmelser för anmälan och tidpunkter, se länk Anmälan till Nijmegen.

 

Bekräftelse

Anmälda till Nijmegenmarschen får en bokningsbekräftelse. På bokningsbekräftelsen finns ett referensnummer som ska anges vid betalning av anmälningsavgift samt ev. transportavgift.

De som får en ordinarie plats får en slutbekräftelse. Den ska tas med och lämnas alt. visas upp för den svenska staben vid incheckning på campen.

 

Reserver

De som inte får en ordinarie plats får en reservbekräftelse. Det innebär att man står på en reservlista med chans på en plats om det blir återbud.
Den som inte har möjlighet att stå på en reservlista bör informera delegationen omgående.

Det finns inget fastställt slutdatum för reserver. Reserver erbjuds plats så länge 4Daagse tar emot ändringar på deltagarlistan.

Reserver som inte får en plats får naturligtvis tillbaka hela anmälningsavgiften samt ev. transportavgift, även efter 31/5.

För att avsäga sig sin reservplats och få återbetalning, skicka ett mail till nijmegen@forsvarsutbildarna.se med namn, referensnummer alt personnummer samt bankkontonummer inkl clearingnummer.


 

Kostnader

Anmälningsavgiften för gångare är 3900 kr.

Anmälningsavgiften för cykelordonnanser är 1000 kr.

Inbetalningen görs till Bankgiro 700-9152 och avgiften ska vara Försvarsutbildarna tillhanda senast 2017-02-28.

Ange SND17 samt referensnummer alt personnummer vid inbetalning.

Avgiften för gångare fördelas enligt följande:

Anmälningsavgift CVM (logi, förplägnad och sjukvård) 2700 kr
4Daagse (startavgift och medalj) 600 kr
Rastplats (förplägnad och sjukvård) 400 kr
Administrativ kostnad 200 kr

 

Detta ingår i anmälningsavgiften

  • Logi på Camp Heumensoord från söndag till lördag.
  • Måltider från söndag middag till och med lördag frukost.
  • Service med dryck, frukt, viss mat samt begränsad sjukvård på de skandinaviska rastplatserna.
  • Medalj efter genomförd marsch.
  • En t-shirt samt ett tygmärke.

 

Återbetalning vid återbud

Fram till den 31/5 återbetalas hela anmälningsavgiften inkl ev. avgift för busstransport vid återbud till marschen.

Efter 31/5 sker ingen återbetalning alls (med undantag för reserver enligt ovan).

För att avsäga sig sin plats och få återbetalning, skicka ett mail till nijmegen@forsvarsutbildarna.se med namn, referensnummer alt personnummer samt bankkontonummer inkl clearingnummer.


 

Transporter

Busstransport

Delegationen erbjuder busstransporter för intresserade. Antal platser är begränsade.

Anmälan till busstransport görs samtidigt som anmälan till marschen.

Observera att anmälan till busstransport är bindande och kan ej avbokas.

Kostnad för busstransporten är 2300, 2100 eller 1900 kr, beroende på påstigningsplats.

För cykelordonnanser är transportkostnaden 1000 kr, oavsett påstigningsplats.

Inbetalning av transportavgift sker på Bankgiro 700-9152 och ska vara Försvarsutbildarna tillhanda senast 2017-03-31.

Ange SND17 samt referensnummer alt personnummer vid inbetalning.

 

Egen transport

Deltagare som ordnar egen transport ansluter till Camp Heumensoord tidigast lördag kl 1200 och senast söndag kl 1700.

De som ankommer under lördagen måste betala 30€ kontant vid ankomst och inregistrering hos den svenska staben. Kostnad för logi och förplägnad för lördagen ingår inte i anmälningsavgiften.

Ingen hämtning sker vid tågstation eller flygplats. Transport till campen ordnas av deltagaren själv.

Det finns inga parkeringsmöjligheter på Camp Heumensoord. Bilar ställs på en allmän parkering kallad Grave.

Observera att campen måste lämnas senast kl 0700 lördag morgon.


 

Utrustning

Civil klädsel ska bäras under resan till och från Nijmegen.

Marschen genomförs i fältstridsdräkt (se uniformsreglementet).

Grupper ska vara likformigt utrustade under marschen.

Plagg Anteckningar
Huvudbonad

 
Fältmössa 90, Basker (Båtmössa för flottan), (Båtmössa om C Org E har beslutat detta tidigare).
 
Livplagg

 
Fältskjorta m/59, T-tröja grön, Skjorta 93 KÄ (yttersta plagg), Fältjacka 90, Fältjacka 90L, Regnjacka 90B, Skaljacka 08.
 
Byxor
 
Fältbyxa 90, Fältbyxa 90L, Regnbyxa 90B, Skalbyxa 08.
 
Skor
 
Marschkänga 90 alt svarta eller mörkt bruna egna kängor.
 
Ryggsäck


 
Stridssäck 2000, 35LK, 70 LK, Ryggsäck AMF, Ryggsäck 100L alt grön eller svart egen ryggsäck. Inga persedlar på tork under marsch.
 

 Packning

Män under 50 år ska bära 10 kg packning.

Sopsäckar eller motsv för sand medtas av den enskilde deltagaren. Sand tillhandahålls på campen.


 

Start-/kontrollbevis

Marschdeltagarna kommer att tilldelas någon form av personligt start-/kontrollbevis. Detta ska bäras enligt arrangörens bestämmelser.


 

Marschprov/marschträning

De som genomför sitt första deltagande i Nijmegenmarschen förbinder sig, i och med anmälan, att före den 19 juni genomföra ett marschprov.

Provet ska omfatta minst 80 km marsch och ska genomföras inom två dygn om etapper på 40+40 km.

Ansvaret för genomförande av marschprov åvilar den enskilde deltagaren men bör om möjligt ske i grupp.

Vissa anordnade marscher uppfyller kraven för marschprov och mot uppvisat intyg om genomförande kan del av startavgiften subventioneras (150 kr).

Marschdeltagaren bör dessutom ha tränat totalt minst 400 km i marschsträckor över 30 km.


 

Sjukvård

Åk inte till Nijmegen med någon typ av skada. Delegationen har inte de sjukvårdsresurser som krävs för det.

Om du på grund av skada eller sjukdom behöver besöka allmän sjukvård i Nijmegen bör du ha det Europeiska sjukförsäkringskortet med dig (beställ det därför i god tid via Försäkringskassan).

Sidan publicerad/ändrad 2017-04-27 kl. 14:23 av Reneé Björnö.