Anmälan till Nijmegen

Samtliga intresserade måste fylla i anmälan via hemsidan. Vi tar inte emot anmälningar på annat sätt.

Anmälan är inte giltig förrän anmälningsavgiften är Försvarsutbildarna tillhanda senast 2017-02-28.

Den som anmält sig i god tid men inte betalat in anmälningsavgiften anses ha gett upp sig plats.
Ingen påminnelse utgår.

Det går endast att anmäla sig en gång. Den som anmäler sig som gruppdeltagare kan därmed inte anmäla sig igen som individuell gångare.

Det är inte möjligt att anmäla sig både militärt och civilt. Militära deltagare som har gjort en civil anmälan (oavsett om man fått en plats eller inte) diskvalificeras av 4Daagse.
 

KLICKA HÄR FÖR ATT ANMÄLA DIG TILL NIJMEGEN 2017!
 


 

Grupper

Antal grupper

Delegationen kommer att ha 17 grupper med 15 gångare per grupp, inkl gruppchef.

Val av vilka grupper som får plats görs via lottning.

Platsfördelning inom grupperna ansvarar respektive gruppchef för.

 

Öppen grupp

Delegationen kommer att ha en så kallad Öppen grupp med plats för 24 gångare, inkl gruppchef.

Platser i Öppen grupp tilldelas utifrån principen "först till kvarn".

Gruppchef för Öppen grupp utses av delegationen. Denna gruppchef sponsras av delegationen vad gäller anmälningsavgift och busstransport. Sker resa på annat sätt än med delegationens busstransport så görs det på egen bekostnad.

Intresseanmälan om att vara gruppchef för Öppen grupp skickas till nijmegen@forsvarsutbildarna.se med ett kortare cv.

 

Gruppchef

För att vara gruppchef och anmäla en grupp till Nijmegen ska man uppfylla kriterier enligt dokument nedan.

Gruppchef som delegationen anser inte når upp till satta kriterier diskvalificeras från lottningen.

 

Anmälningsförfarande och tider

Tidpunkt Bestämmelser

Senast 1 februari

Gruppchef skickar in blankett för gruppanmälan.

2-9 februari


 

 

 

Lottning sker av vilka 17 grupper som får plats.

Samtliga anmälda gruppchefer får information om vilka grupper som fått en plats.

Gruppchefer för de 17 utvalda grupperna får en egen anmälningslänk, som ska spridas till gruppmedlemmarna så de kan anmäla sig via hemsidan.

10 februari
Kl 09.00


 

Anmälan för gruppdeltagare och gruppchefer öppnas.

Undantag är Öppen grupp där anmälan öpppnas 15 februari.

Från 1 mars


 

Gruppchef för resp grupp får en lista på vilka som anmält sig till gruppen.

Det är gruppchefens ansvar att utse vilka som får en ordinarie plats resp. reservplats.
En förutsättning för att få en plats är dock att anmälningsavgiften en betald i tid.

Senast 10 mars


 
Gruppchef för resp grupp skickar tillbaka en lista till delegationen med fördelning av ordinarie resp reservplatser.
 
Från 15 mars

 
En slutbekräftelse alt reservbekräftelse skickas ut till samtliga gruppdeltagare.
 


Reserver

Reserver tas i första hand inom egen grupp efter gruppchefens bestämmande och i dialog med delegationen.

Grupper som inte har några reserver (eller om de tar slut) måste, efter dialog med aktuella gruppchefer, ta emot reserver från andra grupper om gruppens deltagarantal hamnar under 13.

Detta för att förhindra att grupper kan bli diskvalificerade av 4Daagse från att delta om de har för få deltagare.

 

Dokument

Befattningsbeskrivning för gruppchef inför Nijmegenmarschen

Gruppchefs anmälan av grupp SND17 (excel)

Gruppchefs anmälan av grupp SND17 (pdf)


 

Individuella gångare

Platser

Delegationen kommer att ha plats för 71 individuella gångare.

20 platser kommer att fördelas enligt delegationens bestämmande.

 

Anmälningsförfarande och tider

Tidpunkt Bestämmelser

15 februari
Kl 09.00
 

Anmälan öppnas.
Gäller även för Öppen grupp.
 

Från 1 mars

 
Platser fördelas utifrån principen "först till kvarn" vad gäller anmälan och betald anmälningsavgift.
 
Från 15 mars

 
En slutbekräftelse (ordinarie alt reserv) skickas till samtliga anmälda individuella gångare.
 

 

Reserver

Reserver tas ut enligt principen "först till kvarn" vad gäller datum för anmälan samt betald anmälningsavgift.

Om resever tar slut och lediga platser finns kan platserna erbjudas till reserver på gruppdeltagarlistan.


 

Cykelordonnanser

Platser

Delegationen kommer att ha 18 platser för cykelordonnanser.

Delegationen strävar efter att samtliga grupper ska ha en cykelordonnans.

 

Anmälningsförfarande och tider

Tidpunkt Bestämmelser
15 februari
Kl 09.00
 

Anmälan öppnas.
 

Från 1 mars

 
Platser fördelas utifrån principen "först till kvarn" vad gäller anmälan och betald anmälningsavgift.
 
Från 15 mars

 
En slutbekräftelse (ordinarie alt reserv) skickas till samtliga anmälda cykelordonnanser.
 

 

Reserver

Reserver tas ut enligt principen "först till kvarn" vad gäller datum för anmälan samt betald anmälningsavgift.

Sidan publicerad/ändrad 2017-02-10 kl. 08:36 av Reneé Björnö.