Anmälan till Nijmegen

Samtliga intresserade måste fylla i anmälan via hemsidan. Vi tar inte emot anmälningar på annat sätt.

Anmälan är inte giltig förrän anmälningsavgiften är Försvarsutbildarna tillhanda senast 2018-02-28.

Den som anmält sig i god tid men inte betalat in anmälningsavgiften anses ha gett upp sin plats.
Ingen påminnelse utgår.

Det går endast att anmäla sig en gång. Den som anmäler sig som gruppdeltagare kan därmed inte anmäla sig igen som individuell gångare.

Det är inte möjligt att anmäla sig både militärt och civilt. Militära deltagare som har gjort en civil anmälan (oavsett om man fått en plats eller inte) diskvalificeras av 4Daagse.

Klicka här för att anmäla dig till Nijmegen 2018


 

Registreringsnummer 4Daagse

Den som har genomfört marschen tidigare har fått ett registreringsnummer av 4Daagse. Det numret är obligatoriskt att ange vid anmälan till marschen.

Delegationen har inte tillgång till registreringsnumret utan det måste var och en ta reda på själv via My four days.


 

Sista datum för ändringar av deltagare

Efter 25 juni tillåter delegationen inga ändringar vad gäller deltagare, oavsett om det gäller gångare i grupp eller individuella gångare.


 

Grupper

Antal grupper

Delegationen kommer att ha plats för 17 grupper med 15 gångare per grupp, inkl gruppchef.

Val av vilka grupper som får plats görs via lottning av delegationen.

Platsfördelning inom grupperna ansvarar respektive gruppchef för.

 

Öppen grupp

Delegationen kommer att ha en Öppen grupp med plats för 24 gångare, inkl gruppchef.

Platser i Öppen grupp tilldelas utifrån principen "först till kvarn".

Gruppchef för Öppen grupp utses av delegationen.

Du som funderar på att anmäla dig i Öppen grupp, läs detta först!

 

Gruppchef

För att vara gruppchef och anmäla en grupp till Nijmegen ska man uppfylla kriterier enligt dokument nedan.

Gruppchef som delegationen anser inte når upp till satta kriterier diskvalificeras från lottningen.
 

Anmälningsförfarande och tider

Tidpunkt Bestämmelser

Senast 1 februari

Gruppchef skickar in blankett för gruppanmälan.

5-9 februari


 

 

 

Lottning sker av vilka grupper som får plats.

Samtliga anmälda gruppchefer får information om vilka grupper som fått en plats.

Gruppchefer för de lottade grupperna får en egen anmälningslänk, som ska spridas till gruppmedlemmarna så de kan anmäla sig via hemsidan.

12 februari
Kl 09.00


 

Anmälan för gruppdeltagare och gruppchefer öppnas.

Undantag är Öppen grupp där anmälan öpppnas 16 februari.

Från 1 mars


 

Gruppchef för resp grupp får en lista på vilka som anmält sig till gruppen.

Det är gruppchefens ansvar att utse vilka som får en ordinarie plats resp. reservplats.
En förutsättning för att få en plats är dock att anmälningsavgiften en betald i tid.

Senast 12 mars


 
Gruppchef för resp. grupp skickar tillbaka en lista till delegationen med fördelning av ordinarie resp. reservplatser.
 
Från 19 mars

 
En slutbekräftelse alt reservbekräftelse skickas ut till samtliga gruppdeltagare.
 


Reserver

Reserver tas i första hand inom egen grupp efter gruppchefens bestämmande och i dialog med delegationen.

Grupper som inte har några reserver (eller om de tar slut) måste, efter dialog med aktuella gruppchefer, ta emot reserver från andra grupper om gruppens deltagarantal hamnar under 13.

Ovanstående syftar till att förhindra risken att grupper kan bli diskvalifcerade för deltagande utav 4Daagse om det är för få deltagare i gruppen.
 

Dokument

Befattningsbeskrivning för gruppchef inför Nijmegenmarschen

Gruppchefs anmälan av grupp SND18 (excel)

Gruppchefs anmälan av grupp SND18 (pdf)


 

Individuella gångare

Platser

Delegationen kommer att ha 71 platser för individuella gångare.

20 platser kommer att fördelas enligt delegationens bestämmande.

 

Anmälningsförfarande och tider

Tidpunkt Bestämmelser

16 februari
Kl 09.00
 

Anmälan öppnas.
Gäller även för Öppen grupp.
 

Från 1 mars

 
Platser fördelas utifrån principen "först till kvarn" vad gäller anmälan och betald anmälningsavgift.
 
Från 19 mars

 
En slutbekräftelse (ordinarie alt reserv) skickas till samtliga anmälda individuella gångare.
 

 

Reserver

Reserver tas ut enligt principen "först till kvarn" vad gäller datum för anmälan samt betald anmälningsavgift.

Om resever tar slut och lediga platser finns tillgängliga kan platserna erbjudas till reserver på gruppdeltagarlistan.


 

Cykelordonnanser

Av kostnadsskäl kommer delegationen tyvärr inte ha några platser för cykelordonnanser i år.

Sidan publicerad/ändrad 2018-02-12 kl. 08:04 av Reneé Björnö.