Personuppgifter

Hur behandlar Försvarsutbildarna dina personuppgifter?
Denna webbplats ägs och drivs av Svenska Försvarsutbildningsförbundet, Box 5034, 102 41 STOCKHOLM.

Försvarsutbildarna följer de lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (PUL), som finns för att skydda din integritet. Det är endast ett fåtal personer med särskild behörighet som har tillgång till informationen, förutom den enskild medlemmen som via Mina medlemstjänster har tillgång till sina egna uppgifter.

Försvarsutbildarna är ansvarigt för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar vid ansökan om medlemskap, vid ändringsanmälningar, kursanmälningar etc.

Försvarsutbildarna använder denna information för att kunna administrera sina medlemmar och deras aktiviteter inom organisationen. För samma ändamål kan uppgifter också komma att lämnas till tredje person för behandling, t. ex. kursanordnare för administration av kursdeltagare.

Med stöd av de lagar och förordningar som styr Försvarsutbildarnas behandling av personuppgifter har du bl.a. rätt att ta del av uppgifter om dig själv och att begära rättelse av oriktiga uppgifter. Kontakta i så fall Försvarsutbildarnas Kansli.
Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 21:31 av System user.