Mina Medlemstjänster

Administrera ditt medlemskap i Försvarsutbildarna!
Här kan du för närvarande utföra följande tjänster:
flashaPersUppg.gif

Ändra din adress, telefon, e-postadress och andra personliga uppgifter. Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter.
flashaMedlKort.gif

Se vilka föreningar du är medlem i,
ansök om medlemskap i andra föreningar,
anmäl utträde ur föreningar.
flashaUtbKort.gif

Se ditt utbildningskort, dvs. vilka kurser du gått. Här finns alla centrala kurser du genomfört sedan 1996 samlade, samt fr.o.m. 2005 även regionala och lokala kurser.
flashaKursSok.gif

Sök och anmäl dig till kurser. Här finns f.n. främst centrala kurser, men regionala kurser och förbundskurser kommer inom kort.
flashaKursAnm.gif

Följ upp dina kursanmälningar, uppdatera dem eller lämna återbud till kurser du ej längre kan deltaga i.
Inloggningshjälp
Behöver du hjälp att logga in?

»  Inloggningshjälp

Säkerhet

Uppgifterna som visas i dina Medlemstjänster säkras genom inloggning med användarnamn och lösenord samt krypterad överföring av uppgifterna.

Byte av lösenord

Du kan ej byta ditt lösenord själv. Vill du byta ditt lösenord kontakta Försvarsutbildarnas Kansli

Måste jag?

Vi vill med utvecklingen av dessa tjänster underlätta för våra medlemmar och funktionärer att sköta administrationen kring medlemskap och/eller kurser och utbildningar.

Givetvis är användandet av Mina Medlemstjänster inget måste. För den medlem som t.ex. inte har tillgång till en dator eller till Internet, eller helt enkelt inte vill använda tjänsterna kommer det fortfarande gå att sköta allt på samma sätt som nu.

 

     
     
Sidan publicerad/ändrad 2009-09-29 kl. 09:49 av System user.