Ett urval från Försvarsutbildarnas kurskatalog och övriga frivillig kurser

Förbundet Försvarsutbildarna arrangerar kurser för dig som medlem. Du erbjuds som medlem också kursutbudet från samtliga frivilligorganisationer, gå in på portalen Frivilligutbildning.se. Utöver de nedanstående kurserna som anordnas av Försvarsutbildarna har samtliga medlemmar även möjlighet att söka till andra frivilliga försvarsorganisationers kurser.

Här presenterar vi ett axplock av de kurser som vi tror att du med miljö-och hälsoskyddsbakgrund kan vara intresserad av att delta på.

Utbildningar inom civil krishantering

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarsutbildarna och andra frivilliga försvarsorganisationer erbjuder utbildning inom området civil krishantering. Utbildning inriktas främst mot deltagande i Frivilliga resursgrupper (FRG). Läs mer om Försvarsutbildarnas kommande kurser inom detta område på Försvarsutbildarnas hemsida, Försvarsutbildarna sökvägen » Civilt krisstöd » Utbildningar till stöd för samhällets krishantering

Ingå i basorganisationen för att stötta Länsstyrelser 
Kurs för dig som vill ingå i vår basorganisation och samtidigt stötta Länsstyrelser arbete i krissituationer.

 

Instruktörsutbildningar

Instruktörskurs, FRG
Kurs för dig som vill instruktruera i livsmedelshygien för FRG.

Instruktörskurs Grunder
Första steget för dig som ska bli instruktör.

Instruktörskurs Fortsättningsutbildning
Kursen ger en fortsatt aktuell plattform att agera som instruktör utifrån.

Funktionärsutbildningar

Funktionärskurs - allmän
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper för att inom förbund eller förening leda eller delta i arbetet i styrelsen.

Funktionärskurs - utbildning
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper för att inom förbund eller förening leda eller delta det administrativa arbetet i samband med utbildnings- och ungdomsverksamhet.

CBRN 

CBRN - grundkurs
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom området CBRN.

Förbandsinstruktör - CBRN
Kursen syftar till att deltagarna skall kunna planera, genomföra samt utvärdera förbandsövningar där CBRN-funktionen övas.

Försvarsinformation

Försvarsinformation
Kursen syftar till att ge en aktuell översikt över den säkerhetspolitiska utvecklingen liksom kunskap om Försvarsmakten och samhällets koncept för krishantering.

Försvarsinformation - fördjupning
Kursen syftar till att erhålla sådana kunskaper att deltagarna ska kunna planera och genomföra försvarsinformationstillfällen lokalt och regionalt.

Informationstjänst

Media Gaming
Media Gaming används för att under övning ge en realistisk bild av hur omvärlden/media reagerar och agerar i en konfliktsituation.

Ledarskap

Intro FM ledarskap
Denna kurs ger en introduktion/uppdatering till Försvarsmaktens ledarskap idag och är tillgänglig för alla som har ett medlemskap i en frivilligorganisation oavsett om du har ett militärt avtal eller inte.

Utveckling Grupp Ledare (UGL)
Utvecklar deltagarna till effektivare ledare och gruppmedlemmar.

Direkt ledarskap
Den studerande ska i sin roll inom FM ha insikt om och kunna agera i enlighet med FM värdegrund samt ha grundläggande förståelse för några av de individuella och gruppdynamiska faktorer som påverkar ledarskapet.

Miljö- och hälsoskydd instruktör

Instruktörskurs - miljö- och hälsoskydd
Kursen ger grundläggande färdigheter för att kunna verka som instruktör inom området miljö- och hälsoskydd.

Militära grundutbildningar

Grundläggande soldatutbildning för frivilliga GU-F
En militär grundutbildning för de som vill tjänstgöra på specialbefattningar inom hemvärnet.

Military Weekend
Military Weekend är till för dig som fyllt 17 år och funderar på om du skall delta aktivt i Försvarsmaktens verksamhet.

På www.frivilligutbildning.se. finns mer information om vilka förutsättningar som gäller för att söka en kurs och alla frivilliga försvarsorganisationers kurskataloger.

 
Sidan publicerad/ändrad 2017-08-03 kl. 16:57 av Mathilde Gustafsson.