Förbundsstämma med middag

Välkommen till ett nytt år med Försvarsutbildarna miljö och hälsa!

Nu börjar det bli dags för förbundsstämma och föreläsningar. Vi hoppas att du har möjlighet att delta lördagen den 11 mars. På denna sida hittar du kallelse till stämman och inbjudan till föreläsningarna samt alla handlingar till stämman.

KALLELSE TILL FÖRBUNDSSTÄMMA

Genomförs stadgeenligt lördagen den 11 mars och mera information och inbjudan till vår stämma kommer senare. Stämman hålls såsom tidigare i anslutning till Filmsalen på Karlbergs slott i Stockholm. Dagen inleds med en gemensam del tillsammans med ytterligare fem rikstäckande förbund innan själva stämman.

Dagens program (preliminärt)
11:30 Samling och registrering i Filmsalen
12:00 Gemensam lunch i matsalen (på egen bekostnad)
13:00 Välkomna! Utdelning av förtjänsttecken
13:30 Gästtalare CA, chefen för armén,
Generalmajor Karl Engelbrektson 
14:30 Gemensam fikarast (Miljö och hälsa står för 
kostnaden)
15:00 Att återuppväcka totalförsvaret.
Gästtalare
MSBs Magnus Dyberg-Ek och
Kommendörkapten Anders Kallin, Ledningsstaben.
16:00 Förbunden genomför sina respektive stämmor. 
Lokaler meddelas på plats.
17:30 Baren öppnas
18:30 Matsalen öppnar för inköp av drycker till måltiden
19:00 Middag m buffé (på egen bekostnad)


 Du anmäler dig senast den 19 februari 2017 enklast genom ett mail till hans.andersson@forsvarsutbildarna.se med följande information;
– Personnummer
– Förnamn och efternamn
– Ditt deltagande på;
* lunch, ev kostavvikelser 
* e.m. kaffe, 
* middag, ev kostavvikelser

Lunch och middag (300 kr) betalas i förväg till förbundet senast 2016-02-19 på Pg nr 91 59 46-8.

Vidare information, formella dokument som dagordning m.m. kommer att skickas ut separat lite senare.

Varmt välkommen!

Handlingar till förbundsstämman:

Föredragningslista, verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning 2016 och förslag till budget 2017. Utkast till Verksamhetsplan Försvarsutbildarna Miljö och hälsa 2017– 2020.

Dokument, med ovanstående handlingar finns längst ned på denna sida att ladda ned. Revisionsberättelse och valberedningens förslag kommer att läggas upp så snart det är klart.

 

 
Sidan publicerad/ändrad 2017-02-03 kl. 17:21 av Mathilde Gustafsson.