Aktuella kurser och aktiviteter inom Miljö och hälsoskydd

Förbundet genomför några gånger per år utbildning för egna medlemmar men också kurser riktade till andra. Ett urval av kurser som du kan söka finns under rubriken "Urval kurser" i kolumnen till vänster och den kommer att uppdateras när kurskatalogen är publicerad.

2017

Förbundsstämma

Information och anmälan till förbundsstämman 2017 hittar du här.

 

Kommande uppdrag från MSB

Just nu är vårt förbund i ett intressant skede i att få nya verksamhetsuppdrag. Vi har blivit beviljade uppdragsmedel hos Myndigheten för samhällskydd och beredskap. Detta i syfte att skapa och bygga upp en basorganisation av frivilliga med specialistkompetens inom områden hälsoskydd, livsmedel och miljöskydd som skall kunna verka som en nationell resurs, initialt för några länsstyrelser. Målet är att öka länsstyrelsernas uthållighet vid större samhällsstörningar och bidra med kompetens. För att skapa och bygga upp en basorganisation kommer en tredagarskurs hållas för förbundets medlemmar som är intresserade av att ingå i denna basorganisation. Mer information kommer att skickas ut.

Vi kommer även att få möjlighet att utbilda Frivilliga resursgrupper inom området Livsmedelssäkerhet samt att hålla en instruktörskurs inom livsmedelsäkerhet. 

 

Fälthygienkurs

Fälthygienkurs genomförs 2018. Kursen riktar sig till dig som är chef inom insatsorganisationen, exempelvis hemvärnet. Kursen är lämplig även för annan personal som bedöms ha detta utbildningsbehov så som kvartersmästare och personal som arbetar med förplägnad.

Sidan publicerad/ändrad 2017-08-03 kl. 16:52 av Mathilde Gustafsson.