Styrelsen

Styrelsens medlemmar kan du nå via e-post, adressen är förnamn.efternamn@forsvarsutbildarna.se
Post Namn
Ordförande, kontaktperson utbildning Linda-Maria Vonstad
Sekreterare Erika Johansson
Kassör, medlemsansvarig Lars Robert Göransson
Ledamot, utbildningsgruppen Linda Petersson
Ledamot, utbildningsgruppen, vice ordförande Hans Andersson
Ledamot, utbildningsgruppen, webbansvarig Mathilde Gustafsson
Ledamot, utbildningsgruppen, vice kassör Richard Lindgren
   
Ersättare, informationsansvarig, vice sekreterare Katarina Frilén
Ersättare, utbildningsgruppen Henrik Wapen
Ersättare Rodney Miller
Ersättare, fyllnadsval vakant

 

Sidan publicerad/ändrad 2017-08-03 kl. 16:44 av Mathilde Gustafsson.